Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof Den Bosch, 240407 val over afzuigslang schuurmachine; geen continu toezicht van wg vergen

Hof Den Bosch, 24-04-07 val over afzuigslang schuurmachine; van werkgever kan geen continu toezicht gevergd worden
Het hof is van oordeel dat (benadeelde), die naar hij stelt, met opruimwerkzaamheden aan het einde van zijn shift bezig was, erop bedacht diende te zijn dat de afzuigslang, die verbonden was aan de schuurmachine die door de werknemers bij de uitoefening van hun werkzaamheden werd gebruikt, zich op de werkvloer kon bevinden, nu men bezig was met opruimen. Van NedCar kan niet gevergd worden dat zij continue erop toeziet dat deze slang steeds langs de wand wordt gelegd, ongeacht of deze al dan niet in gebruik is. Instructies omtrent opruimen hebben onder deze omstandigheden dan ook weinig invloed pp de aanwezigheid van die slang ter plaatse tijdens het opruimen. Het feit dat er hoogteverschil tussen de werkvloeren was, zoals een aantal ex-collega1e van (benadeelde) in de door (benadeelde) overgelegde verklaringen stelt, oordeelt het hof op zich onvoldoende gevaarzettend, nu dit bij de werknemers bekend was en verband hield met de ergonomische noodzaak de vloer in hoogte te kunnen verstellen. NedCar heeft als productie 12 bij Conclusie van Antwoord een foto overgelegd van de locatie van het ongeval. Daarop is een verhoging te zien tussen de deuropening en de werkvloer- Volgens (benadeelde) stond die verhoging, door partijen "trapje11 genoemd er niet toen hij per abuis op de afzuigslang van de schuurmachine stapte. Wel was de vloer toen hoger, meer in de lijn van de deuropening, zoals hij ter zitting tijdens de pleidooien heeft verklaard. Het hof neemt dan ook niet aan dat het af stap je onverantwoord hoog was. Al dan niet losliggende roosters zijn in dit verband niet relevant, aangezien niet gesteld of gebleken is dat het ongeval hiermee verband hield. De stelling van (benadeelde) dat meerdere collega's op die plaats zijn gestruikeld oordeelt het hof te vaag om daaraan betekenis voor deze zaak te hechten, nu (benadeelde) niet aangeeft wat de oorzaak daarvan was en wanneer dat is gebeurd.

Uit het bovenstaande volgt, dat het hof NedCar niet aansprakelijk acht voor de eventuele schade die (benadeelde) lijdt tengevolge van de kwetsuur aan zijn enkel, omdat niet kan worden aangenomen dat NedCar haar zorgverplichting heeft geschonden. PIV-site

Deze website maakt gebruik van cookies