Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Dordrecht 160709 onduidelijkheden rond val; volgt bewijsopdracht

Rb Dordrecht 160709 onduidelijkheden rond val; volgt bewijsopdracht
Arbeidsongeval, 7:658, 7:611, 6:162, &:954 BW. Wn stelt wg, diens aansprakelijkheidsverzekeraar alsmede de bestuurders van wg aansprakelijk voor schade die hij stelt te hebben geleden als gevolg van een ongeval tijdens zijn werkzaamheden (val van trap door oververmoeidheid). Vordering o.g.v. onrechtmatig handelen jegens bestuurders wordt afgewezen, nu niet is gebleken van voldoende ernstig persoonlijk verwijt. Wn krijgt bewijsopdracht ongeval. Als hij daarin slaagt, dient wg te bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht ex art. 7:658 heeft voldaan, waarbij voorshands bewezen wordt geacht dat wn niet teveel uren heeft moeten werken. Vervolgens dient wn causaal verband en hoogte schade te bewijzen. Vordering o.g.v. 7:611 (goed werkgeverschap) wordt afgewezen omdat norm 7:658 BW dient te worden toegepast. Lot vordering jegens verzekeraar o.g.v. art. 7:954 BW afhankelijk van uitkomst bewijslevering. LJN BJ5244 (samenvatting rechtspraak.nl)

Deze website maakt gebruik van cookies