Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Arnhem 050909 door verlaten plaats ongeval schendt verzekerde contactuele verplichting

Rb Arnhem 050909 door verlaten plaats ongeval schendt verzekerde contactuele verplichting
3.3.  Volgens par. 23 lid 3 van de verzekeringsvoorwaarden is van de verzekering uitgesloten schade, veroorzaakt terwijl de bestuurder onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat moest worden geacht het motorrijtuig behoorlijk te besturen, dan wel het rijden hem bij wet of door de overheid zou zijn verboden. In verband met de beantwoording van de vraag of ontstane schade van de verzekering is uitgesloten, heeft Zurich Versicherungsgesellschaft er dus belang bij dat na een ongeval kan worden vastgesteld of de bestuurder onder een zodanige invloed als bedoeld in par. 23 lid 3 verkeerde.

3.4.  Door de plaats van het ongeval te verlaten zonder de komst van de politie af te wachten, heeft [eiseres] het onmogelijk gemaakt om te doen vaststellen of de schade is ontstaan terwijl hij onder invloed van alcohol of andere bedwelmende of opwekkende middelen verkeerde. Daardoor kon de politie immers geen onderzoek verrichten. Door deze handelwijze heeft [eiseres] Beheer – gezien hetgeen is overwogen in r.ov. 3.2 – dus haar contractuele verplichting alles na te laten wat de belangen van Zurich Versicherungsgesellschaft zou kunnen benadelen, geschonden. LJN BJ7450

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies