Overslaan en naar de inhoud gaan

Gerecht in eerste aanleg Curacao 151110 ontbreken ongevalsrapportage leidt tot aanname tzv schending veiligheidsverplichting

Gerecht in eerste aanleg Curacao 151110 ontbreken ongevalsrapportage leidt tot aanname tzv schending veiligheidsverplichting
In geschil is de aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan bij werknemer als gevolg van bedrijfsongeval. Van het ongeval is geen rapport opgemaakt. De HR heeft herhaaldelijk geoordeeld dat het ontbreken van melding en registratie van het ongeval leidde tot de aanname dat de werkgever zijn veiligheidsverplichting niet was nagekomen. Die rechtspraak heeft in dit geval zijn belang niet verloren omdat de artikelen 7A:1638x BWNL en 7A1614x BWNA gelijkluidend zijn. Daarnaast betwist United Wheels dat de gestelde schade het rechtstreeks gevolg is van het bedrijfsongeval en zij wordt toegelaten tot het leveren van tegenbewijs van de voorshands bewezen stelling dat de gestelde schade het rechtstreeks gevolg is van het bedrijfsongeval. Het gerecht houdt beslissing aan. LJN BO4998