Overslaan en naar de inhoud gaan

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 011215 bedrijfsongeval met bureaustoel; toedracht onvoldoende duidelijk; schending zorgplicht onvoldoende toegelicht

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 011215 bedrijfsongeval met bureaustoel; toedracht onvoldoende duidelijk; schending zorgplicht onvoldoende toegelicht

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1
E* is in dienst van Island Finance.

2.2
E* is op 5 mei 2010 op het werk ten val gekomen.

2.3
Zij is vanaf 12 mei 2010 tot 18 oktober 2010 arbeidsongeschikt verklaard. Nadien is E* vanaf 25 oktober 2010 tot 6 juli 2011 arbeidsongeschikt verklaard.

2.4
E* is vanaf 6 juli 2011 niet meer op het werk verschenen.

2.5
Bij brief van 11 januari 2011 heeft Island Finance aan E* kenbaar gemaakt dat zij het salaris van E* niet meer zou doorbetalen.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1
E* verzoekt toegelaten te worden kosteloos te procederen en – uitvoerbaar bij voorraad –veroordeling van Island Finance tot betaling van Afl. 625.292,64, te vermeerderen met de wettelijke rente, met veroordeling van Island Finance tot vergoeding van de proceskosten.

3.2
E* grondt het verzoek erop dat haar op 5 mei 2010 een bedrijfsongeval is overkomen en Island Finance aansprakelijk is voor de gevolgen daarvan.

3.3
Island Finance voert hiertegen verweer, met verzoek tot veroordeling van E* in de proceskosten.

4 DE BEOORDELING

4.1
De vordering zal worden afgewezen. Dat sprake is van een E* overkomen bedrijfsgongeval omdat Island Finance niet heeft voldaan aan haar uit artikel 7A:1614x BW voortvloeiende zorgplicht is niet voldoende toegelicht.

4.2
Allereerst is onduidelijk gebleven wat precies is gebeurd. In het inleidend verzoek heet het dat E* op onverklaarbare wijze van haar bureaustoel is gegleden en met haar rug op de grond terecht is gekomen. Bij gelegenheid van de mondelinge behandeling is aan de orde gekomen dat het ongeval zou zijn veroorzaakt doordat de bureaustoel van E* te gemakkelijk over de linoleumvloer zou rijden, waardoor deze zich ergens anders bevond dan E* dacht op het moment dat zij ging zitten.

4.3
Die toedracht wordt door Island Finance ontkend. De door E* gehoorde getuigen hebben het ongeval niet zien gebeuren. Dat sprake was van een ongeval doordat de bureaustoel van E* onder de omstandigheden van het geval onverantwoord gemakkelijk wegreed is daarmee niet komen vast te staan. Een nader concreet bewijsaanbod van de gestelde oorzaak van de val van E* is niet gedaan.

4.4
Ten overvloede overweegt het gerecht nog dat ook niet voldoende gemotiveerd gesteld is in welk opzicht Island Finance heeft verzuimd voor een veilige werkruimte te zorgen. Anders dan Island Finance betoogt, valt geen veiligheidsregel aan te wijzen die voorschrijft dat de werkgever gehouden is ter plaatse waar een verrijdbare bureaustoel staat voor een speciale mat te zorgen die voorkomt dat een bureaustoel te gemakkelijk over een linoleumvloer wegrijdt.

4.5
E* heeft door overlegging van een bewijs van onvermogen aangetoond de eigen kosten van de procedure niet te kunnen dragen zodat het verzoek om kosteloos te procederen zal worden toegewezen. Als de in het ongelijk te stellen partij zal E* worden veroordeeld de proceskosten van Island Finance te vergoeden. ECLI:NL:OGEAA:2015:536