Overslaan en naar de inhoud gaan

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 160216 letsel wn-er door hekwerk dat uit defecte geleiderails loopt; wg-er aansprakelijk; niet van belang is dat werknemer aan het bellen was

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 160216 letsel wn-er door hekwerk dat uit defecte geleiderails loopt; wg-er aansprakelijk; niet van belang is dat werknemer aan het bellen was

4 DE BEOORDELING

De loonvordering

(...red LSA-LM)

Het arbeidsongeval

4.6
Ter zitting is gebleken dat het hek uit de geleiderails is gelopen omdat die stuk was. Dat was bekend bij Palacio. Of dat ook bekend was bij [verzoeker] is van ondergeschikt belang. Door het laten voortduren van een gevaarlijke situatie heeft Palacio niet voldaan aan haar uit artikel 7A:1614x BW zorgplicht. Of [verzoeker] aan het bellen was toen zij de poort bediende is voor de aansprakelijkheid niet van belang omdat Palacio als werkgever er rekening mee moet houden dat [verzoeker] niet onder alle omstandigheden zodanige mate van oplettendheid aan de dag legt, dat een ongeval voorkomen wordt. Bovendien is ter zitting gebleken dat [verzoeker] de poort bediende in aanwezigheid van de directeur van Palacio. Of zij dat op zijn instructie deed dan wel hem spontaan wilde helpen is niet van belang. Kennelijk heeft de directeur [verzoeker] er ook in dat laatste geval niet op gewezen, dat zij de poort per se met twee handen diende te bedienen en/of dat niet al telefonerend mocht doen. De laatste omstandigheid brengt het gerecht ook tot het oordeel dat van eigen schuld zijdens [verzoeker] geen sprake is. De omstandigheid dat sprake is van een kleine onderneming die ter zake geen verzekeringsdekking heeft, brengt in dit geding, waar slechts de aansprakelijkheid en (nog) niet de omvang van de schade aan de orde is, niet mee dat reeds nu geoordeeld kan worden dat Palacio niet of verminderd aansprakelijk is voor de gevolgen van het bedrijfsongeval. De vordering is in dat opzicht ook toewijsbaar.

4.7
Als de in het ongelijk te stellen partij zal Palacio de proceskosten van [verzoeker] hebben te voldoen. Nu zich geen oproepingsexploot in het griffiedossier bevindt zullen die kosten pro memorie worden opgenomen. ECLI:NL:OGEAA:2016:120