Overslaan en naar de inhoud gaan

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 160216 ongeval wn-er met moker; wg-er niet aansprakelijk; osvo

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 160216 ongeval wn-er met moker; wg-er niet aansprakelijkosvo

4 DE BEOORDELING

4.1 [
[verzoeker] grondt de vordering op de volgende feiten. Op 29 augustus 2013 voerde [verzoeker] werkzaamheden uit op een bouwterrein. Deze werkzaamheden werden hem opgedragen door [verweerder 1] die [verzoeker] had daartoe had uitgeleend aan Albo. [verzoeker] moest met een moker die bestond uit een stalen klopper, bevestigd op een metalen steel/handvat, pinnen in de grond slaan om bekisting vast te houden. Bij het maken van een neerwaartse slagbeweging is de moker uit de handen van [verzoeker] geglipt. In een reflex probeerde [verzoeker] de moker met zijn linkerhand op te vangen. Daardoor raakte de moker de kop van de linker wijsvinger van [verzoeker] die daardoor “crush letsel” opliep. [verzoeker] droeg op het moment van het ongeval speciale timmermanshandschoenen. Volgens [verzoeker] motregende het op het moment van het ongeval. Daardoor werd de stalen steel nat en glipte die [verzoeker] uit handen.

4.2
Voor het aanvaarden van werkgeversaansprakelijkheid op grond van artikel 7A:1614x BW dient [verzoeker] gemotiveerd te stellen dat [verweerder 1] c.s., althans een van hen, niet hebben voldaan aan de verplichting – in dit geval – gereedschap ter beschikking te stellen en voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat [verzoeker] in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade zou lijden. Daaraan heeft [verzoeker] niet voldaan.

4.3
De enkele omstandigheid dat de metalen steel van de moker, doordat die nat zou zijn geworden – Albo ontkent dat het op het moment van het ongeval (mot)regende – uit de gehanschoende handen van [verzoeker] gleed, brengt niet reeds mee dat [verweerder 1] c.s. aansprakelijk zijn voor het [verzoeker] overkomen bedrijfsongeval. Dat een of deze moker met metalen steel ondeugdelijk zou zijn voor het uitgevoerde werk is niet voldoende toegelicht. Niet bestreden is dat [verzoeker] op het moment van het ongeval veiligheidshandschoenen droeg. Ook is niet bestreden dat [verzoeker] elke donderdagochtend aan veiligheidsbijeenkomsten deel nam. Hij heeft dat bij de comparitie ook bevestigd. Niet voldoende toegelicht is in welke mate het aan (veiligheids)instructies zijdens [verweerder 1] c.s. zou hebben ontbroken.

4.4
Het ongeval moet daarom worden aangemerkt als een ongelukkige samenloop van omstandigheden met, voor [verzoeker], nare gevolgen. Daarvoor zijn [verweerder 1] c.s. echter niet aansprakelijk.

4.5
Als de in het ongelijk te stellen partij zal [verzoeker] de proceskosten van g: c.s. moeten vergoeden. Voor [verweerder 1] worden die begroot op nihil. ECLI:NL:OGEAA:2016:110