Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Haarlem 280508 € 10.000,- schadevergoeding vanwege k.o.o.; samenloop met bedrijfsongeval

Rb Haarlem 280508 € 10.000,- schadevergoeding vanwege k.o.o.; samenloop met bedrijfsongeval
Kennelijk onredelijk ontslag. Samenloop met schadevergoeding op grond van artikel 7:658 BW. Werknemer meent dat werkgever tijdens dienstverband zich onvoldoende heeft ingespannen om voor werknemer andere passende werkzaamheden te vinden. De kantonrechter overweegt dat de arbeidsmogelijkheden van werknemer ten gevolge van zijn arbeidsongeschiktheid geringer zijn geworden. Gelet hierop en op de tot aan het ontslag door de werkgever verrichte re-integratie-inspanningen heeft de werknemer onvoldoende aannemelijk gemaakt dat voor hem nog passende arbeid voorhanden was, respectievelijk met van de werkgever te verlangen inspanningen zou kunnen worden gecreëerd. Rekening houdend met de omstandigheden, waarbij ook in aanmerking wordt genomen dat werknemer een groot aantal jaren in dienst van werkgever heeft doorgebracht en jarenlang in onzekerheid heeft verkeerd over de gevolgen van zijn tijdens de werkzaamheden ontstane arbeidsongeschiktheid en van het hem overkomen arbeidsongeval acht de kantonrechter een ontslag zonder enige vergoeding gelet op de wederzijdse belangen kennelijk onredelijk. De kantonrechter acht een schadevergoeding ter hoogte van €10.000,00 billijk. Mocht in de artikel 7:658 BW-procedure onherroepelijk komen vast te staan dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade, dan zal dit niet leiden tot een lager bedrag in de onderhavige zaak, maar dan is het aan de rechter in de schadestaatprocedure om te beoordelen of en op welke wijze met de vergoeding ex artikel 7:681 BW rekening moet worden gehouden. (Samenvatting van www.rechtspraak.nl).