Zoeken

Inloggen

Artikelen

HR 030206 Belastinggarantie bevolen door Hof, fiscale aspecten onvoldoende gemotiveerd:

Hoge Raad, 03-02-2006, (conclusie Spier)
Het Hof heeft (..) overwogen het meeste heil te zien in de suggestie van de door de rechtbank benoemde deskundige Verkruisen, te weten dat de Staat naast de netto-uitkering ook de door [verweerder] eventueel geleden belastingschade zal voldoen, en het heeft daartoe de door de Staat aangeboden belastinggarantie in het dictum van zijn arrest opgenomen.
LJNAU6091

Deze website maakt gebruik van cookies