Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Noord-NL 141015 whiplash, veroordeling tot verstrekken belastinggarantie

Rb Noord-NL 141015 whiplash, beperking looptijd schade eigenaar kinderkledingzaak, omdat zij ander passend werk had kunnen verrichten;
- smartengeld bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en opgeven eigen zaak: € 6.000,-; onvoldoende gesteld tzv huishoudelijk hulp;
 veroordeling tot verstrekken belastinggarantie;

- kosten rapportage verzekeringsarts voor verzekeraar, kosten rapportage arbeidsdeskundige voor slachtoffer

vervolg op: rb-noord-nl-010415-whiplash-eigenaar-kinderkledingzaak-uit-rapportages-verzekeringsarts-en-arbeidsdeskundige-blijkt-met-passende-werkzaamheden-geen-verlies-verdienvermogen

2.8.

[Eiseres] heeft gevorderd dat Allianz wordt veroordeeld tot het verstrekken van een deugdelijke fiscale garantie, omdat de door haar berekende schadevergoeding is gebaseerd op netto uitgangspunten.
Allianz heeft daar tegenin gebracht dat [Eiseres] niet heeft toegelicht waarom Allianz een belastinggarantie zou moeten geven. Subsidiair heeft Allianz als productie 6 bij haar conclusie van antwoord een model van een belastinggarantie overgelegd. Als de rechtbank tot het oordeel komt dat Allianz een belastinggarantie moet verstrekken, is zij alleen bereid tot het verstrekken van een garantie conform dat model.
De rechtbank stelt vast dat de schade wegens het verloren gegaan arbeidsvermogen bij [Eiseres] op netto basis is berekend. Het is niet ondenkbaar dat de belastinginspecteur het uit te keren bedrag als inkomen zal aanmerken en daarover inkomstenbelasting zal heffen. [Eiseres] heeft dus belang bij de gevorderde belastinggarantie. De rechtbank zal Allianz daarom veroordelen tot het verstrekken van een belastinggarantie. Nu [Eiseres] geen enkel verweer heeft gevoerd tegen de deugdelijkheid van de door Allianz aangedragen belastinggarantie, zal de rechtbank daarvan uitgaan.

www.stichtingpiv.nl