Overslaan en naar de inhoud gaan

Hof Arnhhem 241208 uren besteed ter verkrijging van letselschadeuitkering bij zelfstandigenaftrek

Hof Arnhhem 241208 uren besteed ter verkrijging van letselschadeuitkering tellen niet mee voor zelfstandigenaftrek.
5.6.  De verzekeringsuitkering wegens letselschade is aan belanghebbende toegekend voor de door belanghebbende geleden en te lijden schade door letsel dat belanghebbende heeft opgelopen als gevolg van een auto-ongeval. De Inspecteur stelt zich op het standpunt dat deze uitkering is gebaseerd op het verlies aan verdiencapaciteit en daarom niet behoort tot belanghebbendes winst uit onderneming, zodat de aan het verkrijgen van de uitkering bestede uren niet zijn besteed aan werkzaamheden ten behoeve van een onderneming van belanghebbende. In dit verband wijst de Inspecteur erop dat de verzekeringsmaatschappij die de uitkering deed geen belasting heeft ingehouden op de uitkering, dat belanghebbende overeenkomstig een met de verzekeringsmaatschappij gesloten overeenkomst de uitkering niet heeft vermeld in zijn aangifte voor de inkomstenbelasting en dat ook anderszins ter zake van deze uitkering geen belasting is betaald. Gelet op de stukken en hetgeen belanghebbende ter zitting daarover heeft verklaard acht het Hof aannemelijk dat de uitkering een vergoeding vormt voor schade aan de zijde van belanghebbende, gelegen in het voorgoed niet meer in staat zijn tot het uitoefenen van een deel van de activiteiten van zijn onderneming. Het Hof is van oordeel dat onder die omstandigheden de uitkering terecht niet tot het belastbare inkomen van belanghebbende is gerekend (HR 6 oktober 2006, nr. 42.607, BNB 2008/164
). De aan het verkrijgen van de uitkering bestede uren zijn dan ook niet besteed aan werkzaamheden ten behoeve van belanghebbendes onderneming. LJN BH0072