Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Oost-Brabant 210213 bewijs toedracht ongeval met getuigenverklaringen geslaagd; ass. aansprakelijk

Rb Oost-Brabant 210213 bewijs toedracht ongeval met getuigenverklaringen geslaagd; ass. aansprakelijk

2. De verdere beoordeling 

2.1 Volhard wordt bij hetgeen is overwogen en beslist in het tussenvonnis van 31 januari 2013.

2.2 Naar het oordeel van de kantonrechter is [eiseres] erin geslaagd te bewijzen dat de onderhavige aanrijding heeft plaatsgevonden doordat [X], rijdende op de linkerrijstrook, veranderde naar de rechterrijstrook en daarbij met de rechter voorzijde van zijn auto de linker achterzijde van de auto waarin [Y] reed raakte. 

2.3 Dit volgt uit de getuigenverklaring van [A]. Zij verklaarde namelijk dat zij als passagier meereed met [Y], dat [Y] op de rechterrijstrook reed met een snelheid van ongeveer 40 kilometer per uur en van plan was om op de komende rotonde rechtsaf te slaan, dat [Y] niet van rijstrook is gewisseld, en dat [A] op een gegeven moment een harde klap voelde. Zij verklaarde eveneens dat de bestuurder van de andere auto zijn auto voordat de politie aanwezig was achter de auto waarin [Y] reed heeft gezet. 

2.4 De getuigenverklaringen van de verbalisanten, die door AllSecur zijn gehoord, vormen geen reden om aan de juistheid van de verklaring van [A] te twijfelen. [B] verklaart dat hij het ongeval niet zelf heeft gezien en dat hij en zijn collega weliswaar in het proces-verbaal de aanname hebben opgenomen dat het waarschijnlijk een kop-staartbotsing was, maar dat hij niet weet of dat zo is en dat hij die zinsnede uit het proces-verbaal niet voor zijn rekening wil nemen. [C] verklaart eveneens dat hij het ongeval niet zelf heeft gezien, maar dat hij op het moment dat hij het proces-verbaal opgemaakt door de politie had opgenomen van mening was dat het waarschijnlijk was dat de auto waar [Y] in reed plotseling naar links was gekomen. [C] heeft het ongeval echter niet gezien, en zijn oordeel dat het waarschijnlijk was dat de auto waar [Y] in reed plotseling naar links was gekomen kan mede veroorzaakt zijn door de omstandigheid dat [X], zoals [A] heeft verklaard, voordat de politie aanwezig was zijn auto heeft verplaatst. 

2.5 Nu [eiseres] het opgedragen bewijs heeft geleverd staat in rechte vast dat het ongeval is ontstaan doordat [X] vanaf de linker rijstrook naar de rechterrijstrook is gekomen en daarbij met zijn auto het voertuig van [eiseres] heeft geraakt. Gelet daarop is AllSecur, als verzekeraar van [X], aansprakelijk voor de uit die gedraging voortvloeiende schade, en zal de vordering worden toegewezen. LJN BZ8221

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies