Zoeken

Inloggen

Artikelen

HR 110408 whiplash 81 RO; verband tussen ongeval, nekklachten, psy. klachten en latere klachten

HR 110408 whiplash 81 RO; verband tussen ongeval, nekklachten, psychische klachten en latere lichamelijke klachten
Zie conclusie mr. J. Spier:
3.1.2 Aan zijn vordering heeft [verweerder] ten grondslag gelegd dat hij als gevolg van het ongeval pijnklachten in hoofd, nek en rug heeft, sprake is van abnormale vermoeidheid, schouderklachten, slaap-, concentratie- en geheugenstoornissen en psychische klachten die er aan in de weg staan dat hij zijn functie uitoefent. De verschillende medische behandelingen die hij heeft ondergaan, hebben deze klachten niet kunnen verhelpen. Met ingang van 22 maart 2001 is hij volledig arbeidsongeschikt is verklaard, waardoor hij schade lijdt in de vorm van verlies aan arbeidsvermogen, gederfde levensvreugde, medische en andere kosten.

3.2 Stad Rotterdam heeft ten verwere aangevoerd dat de klachten, de beweerde arbeidsongeschiktheid en het verlies aan arbeidsvermogen geen van alle veroorzaakt zijn door het ongeval. Daarenboven is niet aannemelijk gemaakt dat de klachten 'tot meer hebben geleid dan enig kortdurend fysiek ongemak' (cva onder 18). Voor zover de vordering is gestoeld op beweerde psychische klachten, brengt Stad Rotterdam daar tegen in dat sprake is 'van een psychogeen beeld, veroorzaakt door sociaal-maatschappelijke stressoren en gekleurd door transculturele invloeden' (sub 20). Daaraan heeft zij toegevoegd dat de psychische klachten zijn veroorzaakt door problemen in de huiselijke sfeer en op het werk. [Verweerder] zou volgens Stad Rotterdam arbeidsongeschikt zijn geraakt 'door zijn onvermogen tot adequaat persoonlijk en sociaal functioneren' (sub 21). Stad Rotterdam heeft voorts aangevoerd dat [verweerder] niet heeft voldaan aan de op hem rustende verplichting om zijn schade te beperken nu hij, anders dan van hem mocht worden verwacht, niet heeft getracht om ander - passend - werk te vinden en bovendien geen cursus heeft gevolgd om elders een nieuwe, passende betrekking te bemachtigen. zie verder:
LJN BC6773

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies