Overslaan en naar de inhoud gaan

PPS Bulletin 2023-03 ‘Henk Knijpstra, Marco Speelmans, Loek Boumans; NOK-groep: Een gedeelde werkelijkheid!

 

PPS Bulletin 2023-03 ‘Henk Knijpstra, Marco Speelmans, Loek Boumans; NOK-groep: Een gedeelde werkelijkheid!

Voorwoord

Het overgrote deel van verkeersslachtoffers c.q. betrokkenen met niet medisch objectiveerbare klachten herstelt binnen korte tijd. Helaas zijn er ook betrokkenen waarbij het herstel uitblijft en die langdurig klachten blijven houden. Het zijn deze zaken waar de letselbranche in de praktijk mee worstelt. Als het in de branche gaat over langlopende letselschadezaken, dan hebben we het over deze betrokkenen.

De NOK-groep (Niet Objectiveerbare Klachten) -bestaande uit een twintigtal vertegenwoordigers van personenschadeverzekeraars en belangenbehartigers die iedere dag met de poten in de klei staan heeft zich sinds mei 2022 gebogen over de vraag hoe deze (risico) zaken in de praktijk vroegtijdig kunnen worden opgespoord en gericht kunnen worden opgepakt, zodat het risico op het ontstaan van chronische klachten bij deze betrokkenen wordt beperkt. In deze bijdrage deelt de NOK-groep haar aanbevelingen.

Om risico-zaken in een vroeg stadium te onderkennen en op te pakken is het van belang dat verzekeraars en belangenbehartigers goed samenwerken. Daarvoor is vereist dat verzekeraars en belangenbehartigers zich professioneel gedragen. Om dit te bevorderen heeft de NOK-groep negen kenmerken geformuleerd voor professioneel gedrag in de letselschadepraktijk.

Verder acht de NOK-groep het van belang dat in een zeer vroeg stadium van de zaak met de betrokkene wordt gesproken over zijn zorgen/onzekerheden, zijn behoeftes/wensen en over de vraag wat hij nodig heeft om zijn leven weer op te pakken. Zo wordt niet alleen de juiste informatie vergaard om tot een risico-inschatting te komen, maar wordt voor de betrokkene ook duidelijk wat hij gedurende de schaderegeling kan verwachten, van wie en op welk moment; en niet onbelangrijk, wat er van hem zelf wordt verwacht.

Voor de letselschadebranche is het zowel de uitdaging als de opdracht om niet langer te praten over betrokkenen met niet medisch objectiveerbare klachten, maar met deze betrokkenen in gesprek te gaan om van hen te horen of er omstandigheden zijn die het herstel belemmeren, om deze vervolgens samen (met betrokkene) aan te pakken. PPS-Bulletin 2023-3