Zoeken

Inloggen

Artikelen

Notitie Denktank Overlijdensschade Nieuwe richting, benadering en berekening overlijdensschade - nov 2014

Notitie Denktank Overlijdensschade Nieuwe richting, benadering en berekening overlijdensschade - nov 2014

Uit de samenvatting:
De Denktank kwam tot de insteek dat het gezin zonder overlijden een economische eenheid is en na overlijden nog steeds is, alleen dan met een volwassene minder (bij overlijden van kinderen speelt deze problematiek niet). Hoe dient de schade dan te worden vastgesteld?

De economische eenheid na overlijden heeft een besparing door het wegvallen van een volwassene. Met andere woorden, gekeken dient te worden wat de besparing is, die optreedt door het wegvallen van een volwassene. Hiernaar is onderzoek gedaan en de besparing is gevat in een percentage van het netto gezinsinkomen. Bij het vaststellen van de schade wordt eerst de schade van de economische eenheid vastgesteld door rekening te houden met onder andere de inkomsten uit arbeid en pensioenen van de nabestaanden sinds het overlijden. Hierna kan eventueel een verdeling over de nabestaanden worden toegepast.

De nieuwe rekenregel om de schade van de economische eenheid vast te stellen is als volgt:
1. Het netto gezinsinkomen zonder overlijden wordt verminderd met een vastgesteld percentage dat afhankelijk is van het netto gezinsinkomen, aantal gezinsleden en de leeftijd van de kinderen zonder overlijden.
2. Het netto gezinsinkomen met overlijden wordt verhoogd met andere weggevallen uitgaven en wordt verminderd met bijgekomen uitgaven.
3. Het verschil tussen uitkomst van 1 en van 2 vormt de jaarschade. De nieuwe rekenmethodiek is normatief neutraal, dus zonder ter discussie staande verrekeningen. Het eventueel verrekenen van voordelen volgt pas na het toepassen van de rekenregel.

De volledige notitie is te vinden op: www.laumenexpertise.nl

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies