Zoeken

Inloggen

Deze Week

Deze Week

Meer artikelen...

 1. RBNNE 040521 kosten deelgeschil niet begroot, want volstrekt onnodig ingediend, ook geen vergoeding proceskosten verweerder
 2. RBLIM 210421 kosten gevorderd en toegewezen € 4.846,60 inclusief btw
 3. RBAMS 100920 kosten verzocht en toegewezen, 16 uur x € 200,00 + 21 % = € 3.872,00
 4. GHARL 220920 beroepsfout verzuimbegeleider; beroep op exoneratiebeding onaanvaardbaar
 5. GHDHA 051119 Staat aansprakelijk voor immateriële schade nabestaanden; Hof bepaalt dat die schade met deze verklaring voldoende is vergoed
 6. RBMNE 250919 verpleegkundige zou na afronden MBO opleiding tussen 32 en 36 uur zijn gaan werken; uitgangspunt voor berekening gesteld op 34 uur
 7. RBOBR 250619 Van een tussen partijen vastgelopen onderhandelingsproces is geen sprake geweest; deelgeschil volstrekt onnodig of onterecht ingesteld
 8. RBNHO 220719 verzocht 11,9 uur x € 220,00 + 21%, totaal € 3.167,78, urenomvang beperkt tot 9 uur nav onweersproken verweer
 9. RBNHO 080519 kosten deelgeschil verzocht en toegewezen 12 x € 255.- + 6% + 21% = € 3.924,76
 10. RBROT 140319 niet geschikt voor deelgeschil; proceskostenveroordeling ten laste van verzoekster € 720,00 voor salaris gemachtigde
 11. RBDHA 191218 kosten begroot, niet toegewezen, cf verzoek 8 uur x € 220,00 + 21% btw
 12. RBGEL 111218 kosten verzocht 20,55 x € 283,00, (factor 1.2) + 5% + BTW; begroot: 13 x € 236,00 + 5% + 5 x € 236,00 zonder kantoorkosten + BTW
 13. OGHACMB 210818 affectieschade dient in schadestaatprocedure te worden vastgesteld
 14. GHAMS 240418 AOV stratenmaker; bij wijziging eigen risico-termijn geen nieuwe verzekering tot stand gekomen; wel schending mededelingsplicht en opzet tot misleiding
 15. Rb Amsterdam 120218 kosten begroot en toegewezen op € 3.014,11 (excl. griffierecht à € 78,00)
 16. LetselschadeRaad oktober 2017 Conceptrichtlijn Rekenrente nog in ontwikkeling
 17. Rb Midden-Nederland 070617 kosten gevorderd € 7.964,95 (23 uur x € 270 + 6%+ 21%); toegewezen obv 16 uur x € 250,00 + 21%, totaal € 5.723,00
 18. Rb Midden-Nederland 120417 Kosten gevorderd € 6.107,22 (18,48 uur x € 250,00 plus kantoorkosten en btw), toegewezen: € 5.118,30 ( 18,48 uur x € 225,00 + btw)
 19. Rb Limburg 190417 na getuigenbewijs blijkt: bus op busbaan reed door rood
 20. Rb Amsterdam 030417 Vordering niet verjaard. Werknemer kampte al jaren met rugklachten, maar pas in 2013 (min of meer definitief) uitgevallen door deze klachten.
 21. Rb Noord-Nederland 140217 Kosten gevorderd: € 13.481,07, toegwezen: € 8.197,00
 22. Rb Midden-Nederland 250516 Kosten geschat op € 2.885,85
 23. HR 170217 Het stond eiser vrij in hoger beroep de grondslag van zijn vordering te wijzigen
 24. Rb Noord-Holland 270116 kosten gevorderd € 4.887,75, begroot op 12,5 x 250,00 + 6% + 21% + griffierechten, totaal € 4.086,13
 25. Rb Midden-NL 130416 Onjuiste mededelingen over verblijf in gehuurde woning; persoonlijk onderzoek; afwijzing vordering verzekerden, maar niet van passagier
 26. Rb Den Haag 250516 kosten gevorderd obv 27,6 uur; begroot en toegewezen obv 17,5 x € 240 + 6% + 21% + griffierecht, totaal € 5.161,28
 27. Hof 's-Hertogenbosch 140715 delay bij caudasyndroom; voorschot kosten deskundige tlv zkh, want voorshands sprake van tekortkoming

Deze website maakt gebruik van cookies