Overslaan en naar de inhoud gaan

RBNHO 071020 843a Rv incident tot overlegging van aanverwant procesdossier ihk van aansprakelijkheid voor onjuist invullen aanvraagfromulier AOV door ATP

RBNHO 071020 843a Rv incident tot overlegging van aanverwant procesdossier ihk van aansprakelijkheid voor onjuist invullen aanvraagfromulier AOV door ATP
2

De beoordeling van het incident

2.1.
Univé is door Poorter aansprakelijk gesteld als assurantietussenpersoon op de grond dat Univé zonder ruggespraak met Poorter een aanvraagformulier voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor haar werknemer(s) onjuist heeft ingevuld, waardoor de verzekeraar bij wie de verzekering tot stand is gekomen, Goudse Schadeverzekeringen N.V. uitkering heeft geweigerd toen een werknemer van Poorter arbeidsongeschikt werd. Poorter heeft in verband hiermee eerst Goudse Schadeverzekeringen N.V. in kort geding aangesproken tot betaling, maar deze vordering is afgewezen (ECLI:NL:RBDHA:2019:12059).

2.2.
Univé vordert in dit geding dat Poorter het volledige procesdossier uit bedoelde kort geding procedure tegen Goudse Schadeverzekeringen N.V. in het geding brengt op grond van artikel 843a Rv dan wel artikel 22 Rv. Deze vordering is toewijsbaar. Dit procesdossier bestaat uit bescheiden bij het afschrift waarvan Univé een rechtmatig belang heeft, omdat het zowel in de procedure tegen Goudse Schadeverzekeringen N.V. als Univé gaat om de vraag welke informatie Poorter bij de aanvraag van de arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft verstrekt. In deze procedure kan daarom ook van belang zijn welke standpunten Poorter hierover heeft ingenomen en welke gegevens Poorter en Goudse Schadeverzekeringen N.V. hebben overgelegd in de eerder bedoelde kortgedingprocedure. De vordering zal derhalve worden toegewezen.

2.3.
De proceskosten in het incident komen voor rekening Poorter, omdat hij ongelijk krijgt. ECLI:NL:RBNHO:2020:7749