Zoeken

Inloggen

Artikelen

PIV-Bulletin 2007, 5 - Exoneratieclausule bij overlijdens- en letselschade?

PIV-Bulletin 2007, 5 - Exoneratie. In hoeverre is een beroep op een exoneratieclausule geoorloofd ter uitsluiting van overlijdens- en letselschade?
"Exoneratieclausules komen voor op de bekende bordjes in een manege, garderobe etc., maar worden ook opgenomen in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een overeenkomst. Eerder is in onder andere op de -verzekeringsmarkt gerichte literatuur uiteengezet dat het ophangen van een bordje waarop aansprakelijkheid voor schade wordt uitgesloten of beperkt, niet kan bewerkstelligen dat men hierdoor niet aansprakelijk gesteld kan worden – A. Hol-Bubeck, “De directie stelt zich niet aansprakelijk”, Beursbengel augustus 2006.
Met andere woorden dergelijke bordjes hebben geen effect op de aansprakelijkheidsvraag. Wat heeft dan wel invloed op deze vraag? Wat maakt dat een beroep op een exoneratie wel geoorloofd is?
In dit artikel wordt aan de hand van het wettelijke kader en de recente jurisprudentie nader ingegaan op de vraag wanneer en in hoeverre het uitsluiten van aansprakelijkheid voor overlijdens- en letselschade geoorloofd is. Ik ga hierbij specifiek in op de relatie bedrijf/consument zoals een manegehouder en een paardrijdster, een organisator van skeelertochten en een deelnemer etc. Deze vraag is van belang omdat een dergelijke uitsluiting soms noodzakelijk is in de bedrijfsvoering van ondernemingen. Zo kan bij een ongeval waarvoor de exploitant aansprakelijk is de schadevergoeding voor letselschade hoog oplopen." Mr. D.J. van der Kolk in het
PIV-bulletin

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies