Overslaan en naar de inhoud gaan

Hof Den Haag 090908 afwijzing voorlopig getuigenverhoor m.b.t. desk. die expertise hebben uitgebrach

Hof Den Haag 090908 afwijzing voorlopig getuigenverhoor m.b.t. desk. die eerder expertise hebben uitgebracht
3. Bij de beoordeling van het verzoek acht het hof van belang dat de getuigen die [appellant] in het voorlopig getuigenverhoor wil doen horen, allen personen betreffen die met betrekking tot de knikdumpers één of meer expertiserapporten hebben uitgebracht. Deze rapporten zijn onderdeel van de processtukken in de hoofdzaak. Dit brengt mee dat [appellant] reeds (grotendeels) op de hoogte is van de bevindingen en conclusies van de beoogde getuigen. [Appellant] stelt in zijn verzoekschrift dat hij er een rechtens te rechtvaardigen belang bij heeft, dat het hof het juiste beeld krijgt van de verschillen tussen de onderzoeksmethodes en het referentiekader welke de deskundigen ir. Poot (ingeschakeld door HDW) en ir. Hoogerkamp (ingeschakeld door [appellant]) hebben gebruikt om tot hun oordeel te komen. Met het voorlopig getuigenverhoor meent Kooijman te kunnen bewijzen dat het onderzoek van ir. Hoogerkamp van een grotere waarde is dan dat van ir. Poot.

4. Het hof is van oordeel dat het horen van de door [appellant] genoemde deskundigen omtrent hun onderzoeksmethodes en referentiekader met als doel het overtuigen door Kooijman van het hof van de (on)waarde van de in de hoofdzaak overgelegde expertiserapporten, niet past binnen de strekking van een voorlopig getuigenverhoor zoals onder 2 vermeld. Reeds daarom zal het verzoek worden afgewezen. LJN BF1785