Overslaan en naar de inhoud gaan

Hof Leeuwarden 080306 redelijk bekwaam en redelijk handelend letselschadeadvocaat in feb. 1995

Hof Leeuwarden 080306 redelijk bekwaam en redelijk handelend letselschadeadvocaat in feb. 1995; vragen voor deskundige
benoemd .... tot deskundige teneinde een onderzoek in te stellen en schriftelijk bericht uit te brengen omtrent de volgende vragen:
a) Kon van een redelijk bekwaam en redelijk handelend letselschadeadvocaat in februari 1995 in de gegeven omstandigheden, waarbij met name ook aandacht geschonken dient te worden aan de toen voorhanden zijnde medische rapportage, redelijkerwijs verwacht worden dat hij bedacht was op het risico van posttraumatische epilepsie bij [appellant]; zo ja, leidde dat er toe dat [geïntimeerde] zelfstandig medisch onderzoek bij [appellant] had dienen te laten verrichten? Wilt u bij de beantwoording van deze vraag de volgende feiten en omstandigheden betrekken:
* kinderarts [kinderarts] (op 21 januari 1992, zie r.o. 2.3 tussenarrest d.d. 27 juli 2005) en huisarts [huisarts] (op 17 februari 1992, zie bijlage bij de brief d.d. 23 januari 1992 van Aegon, prod. 2 bij de inleidende dagvaarding) hebben [appellant] - overigens niet naar aanleiding van een hierop gerichte vraag van [geïntimeerde] - volledig hersteld verklaard;
* de moeder van [appellant] heeft [geïntimeerde] op 18 januari 1995 telefonisch medegedeeld dat haar zoon weer "de oude" was, maar dat zijn schoolprestaties achter bleven.
b) Kon van een redelijk bekwaam en redelijk handelend letselschadeadvocaat in 1995 verlangd worden om medisch relevante informatie rechtstreeks te achterhalen, en niet via het slachtoffer zelf, althans de ouders?
c) Had van een redelijk handelend en redelijk bekwaam letselschadeadvocaat in 1995 - in deze specifieke zaak - verlangd mogen worden dat hij medisch advies had ingewonnen bij een medisch adviseur alvorens te adviseren tot (voorbehoudloze) afwikkeling over te gaan.
d) Wat waren de vereisten voor het lidmaatschap van de LSA in de periode 1993 tot en met februari 1995?
e) Geeft het onderzoek nog aanleiding tot opmerkingen die in verband met de beslissing van dit geschil van belang zouden kunnen zijn?
LJN BB2834