Overslaan en naar de inhoud gaan

Proefschrift dr. J Faas 050919: Bruggen bouwen over de kenniskloof. De inzet van medisch deskundigen in arbeidsongeschiktheidsgeschillen door de bestuursrechter

Proefschrift dr. J Faas 050919: Bruggen bouwen over de kenniskloof. De inzet van medisch deskundigen in arbeidsongeschiktheidsgeschillen door de bestuursrechter
In dit proefschrift doe ik een poging om de vele aspecten te ontrafelen die een rol spelen bij het inzetten van medisch deskundigen door de bestuursrechterin arbeidsongeschiktheidsgeschillen. Met de ambitie om mijn medische en juridische achtergrond te verbinden heb ik daarvoor verschillende onderzoeksmethodes gebruikt. Zo kreeg ik de bijzondere kans om data te analyseren van de rechtspraak en om rechters te interviewen. 
Inmiddels is me veel, maar lang niet alles, duidelijk geworden. Er is veel te zeggen over en te vinden van het beroepsproces zelf, over de keuzes die rechters maken en de besluiten die ze nemen of juist niet nemen. Gaandeweg sloeg mijn verbazing over het vanzelfsprekend volgen van de deskundige om in verbazing over het doorgaans volgen van de verzekeringsarts in zijn oordeel zónder dat er een deskundige aan te pas komt. Wie de splinter in andermans oog zoekt, loopt het risico de balk in het eigen oog over het hoofd te zien. Misschien belangrijker: ik had mij eerder niet gerealiseerd dat de rechtspositie van de rechtzoekende burger nogal wat te wensen overlaat. Het is uiteindelijk wel de bedoeling dat de rechtzoekende burger daadwerkelijk zijn recht vindt. De bron van veel dat mis kan gaan is de kenniskloof tussen de juridische en de medische discipline. Daarbij weten rechters niet wat zij niet weten én kent het weten van medisch deskundigen ook zo zijn beperkingen. 
Mijn ultieme, wellicht naïeve wens is dat alle partijen in een bestuursrechtelijk arbeidsongeschiktheidsgeschil zich committeren aan de waarheidsvinding en dat zij daarvoor de dialoog met elkaar aangaan. Het zou niet moeten gaan om ‘winnen’ of ‘verliezen’. Een pleidooi ook voor meer samenwerking en communicatie tussen bij de zaak betrokken juristen en medici. 
Op basis van de onderzoeksbevindingen signaleerik een hele reeks van knelpunten, die alle het risico met zich meebrengen dat het proces van het arbeidsongeschiktheidsgeschil aan kwaliteit verliest. Die knelpunten heb ik voorzien van aanbevelingen voor een betere – of andere – inrichting van dat proces. Op zijn minst hoop ik met dit onderzoek het inzicht in deze weerbarstige materie te hebben vergroot, en daarmee een bijdrage te leveren aan het verkleinen van de kenniskloof. http://dare.ubvu.vu.nl