Zoeken

Inloggen

Artikelen

Tuchtraad Financiële Dienstverlening 2015-004 Afwikkeling aansprakelijkstelling, GOMA & transparantie

Tuchtraad Financiële Dienstverlening 2015-004 Afwikkeling aansprakelijkstelling, GOMA & transparantie
Gedeeltelijk gegrond bevonden klacht. Aangeslotene heeft de goede naam, het aanzien van en het vertrouwen in de bedrijfstak geschaad. Ten eerste heeft zij in strijd gehandeld met de GOMA (Gedragscode Openheid Medische Incidenten, betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid). Na ontvangst van het rapport van de expertisearts had aangeslotenen uit eigen beweging klagers dienen te informeren over de redenen waarom zij op dat moment nog geen definitief standpunt over de aansprakelijkheid kon innemen. Ten tweede is zij onvoldoende transparant geweest. Zij had de ontvangst van brieven waarin haar verzekerde aansprakelijk werd gesteld, dienen te bevestigen en naar aanleiding daarvan klagers moeten wijzen op het traject van de schaderegeling en regieaanwijzingen moeten geven. Aangeslotene hoefde niet in te gaan op alle klachtonderdelen omdat het in het belang van partijen was om alle aandacht te richten op de voortgang van de schadebehandeling. De Tuchtraad ziet wel aanleiding ten overvloede te overwegen dat de behandeling van de directieklacht door een andere persoon had moeten plaatsvinden dan de persoon die als dossierbehandelaar betrokken was bij de betreffende zaak. De Tuchtraad ziet geen aanleiding tot het adviseren van een maatregel omdat aangeslotene haar werkwijze en communicatie heeft verbeterd door thans in een vroeg stadium van de schaderegeling met de betrokkenen de regie te bespreken en door een toelichting op de procedure te geven. 2015-004

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies