Overslaan en naar de inhoud gaan

Hof Den Bosch, 071008 whiplash, gordel beperkt in algemeen schade, bewijslast v tegendeel op eiser

Hof Den Bosch, 071008 whiplash, gordel beperkt in het algemeen schade, bewijslast voor tegendeel rust op eiser
4.7.2. De comparitie van partijen zal tevens worden benut in verband met het volgende. In grief 2 heeft appellant bezwaar gemaakt tegen het oordeel van de rechtbank dat de vergoedingsplicht van Hooge Huys met 25% moet worden verminderd vanwege de omstandigheid dat appellant ten tijde van het ongeval geen autogordel droeg.
Het hof stelt voorop dat de verplichting tot het dragen van een autogordel is ingevoerd omdat op grond van onderzoeken is komen vast te staan dat het dragen van een autogordel de kans op ernstig letsel bij een aanrijding aanzienlijk vermindert. In het algemeen kan er dan ook van worden uitgegaan dat het dragen van een gordel een schadebeperkende maatregel is en het niet dragen daarvan een risicofactor oplevert die als eigen schuld aan de gelaedeerde moet worden toegerekend.
appellant heeft gesteld dat in zijn geval het niet dragen van de autogordel de kans op letsel niet heeft vergroot of dat, vanwege de zijwaartse impact bij de aanrijding, het fysieke letsel misschien nog groter zou zijn geweest als hij een gordel had gedragen. Hooge Huys heeft dat betwist.
De bewijslast van de stelling dat in dit geval het dragen van een autogordel geen schadebeperkende maatregel zou zijn geweest, rust op appellant. Ter comparitie zal het hof aan appellant nadere inlichtingen op dit punt vragen en onderzoeken of en hoe appellant zijn stelling zou willen bewijzen.

4.7.3. Tenslotte verzoekt het hof aan Hooge Huys om ter comparitie duidelijkheid te verschaffen over haar naam. Zij heeft in de procedure zowel gesteld dat Reaal de rechtsopvolgster is van Hooge Huys (conclusie na deskundigenbericht), als andersom (processtukken in appel). Voorshands heeft het hof de naam Hooge Huys uit de eerste aanleg en de appelstukken gehandhaafd. LJN BG9824