Overslaan en naar de inhoud gaan

Hof 's-Hertogenbosch 150512 whiplash; onzeker of het niet dragen van de gordel schade heeft veroorzaakt; vereist ongevalsreconstructie

Hof 's-Hertogenbosch 150512 whiplash; 
- hof volgt psychiatrisch deskundige; schade agv ernstige depressieve stoornis kan worden toegerekend
- onzeker of het niet dragen van de gordel schade heeft veroorzaakt; vereist ongevalsreconstructie

Voortzetting van: hof-den-bosch-071008-whiplash-0-fi-omkeringsregel-nvt-geen-"stoornis"-in-door-hr-bedoelde-zin

(...)

14.16.Ten aanzien van het niet dragen van de autogordel heeft het hof in r.o. 4.7.2 van het tussenarrest van 7 oktober 2008 overwogen dat er in beginsel van moet worden uitgegaan dat het dragen van een gordel een schadebeperkende maatregel is, dat het niet dragen daarvan een risicofactor oplevert die als eigen schuld aan de gelaedeerde moet worden toegerekend, en dat de bewijslast dat dat in dit geval anders is, op [appellant] rust. 
[appellant] heeft bij akte van 24 februari 2009 een rapport van ing. [rapporteur] overgelegd. Deze concludeert, uitgaande van het schadebeeld van de auto van [appellant] en de beschrijving door [appellant] van de wijze waarop de aanrijding plaatsvond, dat het wel dragen van de veiligheidsgordel geen wezenlijk schadebeperkende maatregel zou zijn geweest vanwege de inwerkende zijdelingse belasting. 
Het hof verwijst verder naar r.o. 7.2.3 en 7.2.4 van het tussenarrest van 8 september 2009 over het door [appellant] aangeboden getuigenbewijs of bewijs door middel van (een) deskundige(n), en de reactie van Reaal daarop. 
Naar het oordeel van het hof heeft [appellant] met het rapport van [rapporteur] nog niet bewezen dat in zijn geval niet van het zojuist beschreven algemene beginsel kan worden uitgegaan. Reaal heeft de uitgangspunten van dit rapport en de conclusie ervan betwist. Het hof deelt de mening van Reaal dat nog onvoldoende vaststaat over de impact en de richting van de aanrijding. Een getuigenverhoor heeft naar het oordeel van het hof geen zin aangezien vast staat dat de door [appellant] genoemde personen (ing. [rapporteur], ing. [A.] en ing. [B.]) niet uit eigen wetenschap iets over het aan [appellant] overkomen ongeval kunnen verklaren. Wel zou mogelijk een deskundigenonderzoek kunnen worden gelast om te trachten het ongeval te reconstrueren aan de hand van het schadebeeld van de auto’s, de gereden snelheden en de positie van de auto’s direct na het ongeval, waarna een deskundige naar zijn oordeel zou kunnen worden gevraagd over het effect van het (niet) dragen van een autogordel in dit specifieke geval. Het is het hof niet bekend of er meer gegevens over de aanrijding voorhanden zijn dan het korte proces-verbaal dat als productie 1 bij de inleidende dagvaarding is overgelegd. 
Het hof kan zich echter ook voorstellen dat partijen dit punt meenemen bij de onderhandelingen over de hoogte van de schade en er onderling overeenstemming over trachten te bereiken of en in welke mate dit aspect wordt meegewogen. 
Het hof verzoekt partijen zich ook hierover bij akte uit te laten. 
De verdere behandeling van grief 2 wordt in verband daarmee aangehouden. 

14.17.Thans wordt derhalve in een deelarrest beslist als volgt. 
Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.  LJN BW5818 
nogmaals op rechtspraak.nl gepubliceerd: ECLI:NL:GHSHE:2012:2159