Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Arnhem 231105 eigen schuld bij hoge snelheid en niet dragen gordel: vragen voor desk.

Rechtbank Arnhem 23-11-2005:

Hoewel dat strikt genomen nu nog niet aan de orde is, kunnen de partijen ervoor kiezen om de verkeersongevallen-deskundige tevens een uitspraak te laten doen over de vraag of de schade van [betrokkene 1] mede een gevolg is van de door [gedaagde] genoemde eigen schuld: de hoge snelheid waarmee [betrokkene 1] reed en het niet dragen van een veiligheidsgordel. Omdat de bewijslast daarvan rust op [gedaagde] zou bij een uitbreiding van het onderzoek in die richting het voorschot mede (voor de helft) door hem moeten worden gedragen.
Voor de eventuele uitbreiding van het onderzoek formuleert de rechtbank voorlopig de volgende vragen:
a. Welk door [betrokkene 1] bij het ongeval opgelopen letsel kan, mede, het gevolg zijn geweest van het niet dragen van een veiligheidsgordel in die zin dat dit niet (in die mate) zou zijn ontstaan indien [betrokkene 1] de veiligheidsgordel wel had gedragen? Met welke mate van (on)waarschijnlijkheid? Waarop baseert u deze opvatting?
b. Heeft [betrokkene 1] voor het ongeval harder gereden dan 80 km per uur, zo ja hoe hard? Indien u de eerste vraag bevestigend hebt beantwoord: zou bij een snelheid van hooguit 80 km de kans op het ontstaan van het ongeval alsmede de omvang en de ernst van het letsel anders zijn geweest? Met welke mate van (on)waarschijnlijkheid? Waarop baseert u deze opvatting?  
LJNAV0854