Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Maastricht 221106 whiplash; invloed niet dragen gordel

Rb Maastricht 22-11-06 whiplash; invloed niet dragen gordel
4.9 London heeft voor het geval dat de rechtbank causaal verband tussen het ongeval en de klachten van [Eiseres] zou vast stellen, gesteld dat de schade mede het karakteristieke gevolg is van het niet dragen van een autogordel. Zij heeft vervolgens, uitgaande van causaal verband tussen het ongeval en de beweerdelijke schade, een beroep gedaan op eigen schuld van [Eiseres], daartoe stellende dat [Eiseres] verkeersdeelnemer was. London reageert aldus op de stelling van [Eiseres] primair dat zij geen actieve verkeersdeelnemer was en subsidiair dat het niet dragen van de autogordel in de gegeven omstandigheden de schade niet heeft verhoogd.

4.10.1 De rechtbank verwerpt het primaire verweer van [Eiseres], erop neerkomende dat zij op het moment van de desbetreffende aanrijding geen actieve verkeersdeelnemer was, nu ook een auto die tijdelijk stilstaat voor een rotonde tijdens het spitsuur deelneemt aan het verkeer. Ook [Eiseres] als bijzitter was op dat moment verplicht om de autogordel te dragen. Het dragen van een autogordel was op dat moment een schadebeperkende maatregel, die zij had dienen te nemen. Deugdelijke redenen om dat niet te doen zijn door [Eiseres] niet gesteld noch zijn zij de rechtbank anderszins gebleken.

4.10.2 [Eiseres] heeft subsidiair aangevoerd dat het dragen van een autogordel bij een whiplashtrauma een schadeverhogend effect zou hebben gehad, waarbij in haar geval door het dragen van een autogordel de impact van de aanrijding vanwege haar kleine postuur nog ernstiger zou zijn geweest, omdat het bovendeel van de gordel zich om haar nek en strottenhoofd kan spannen.

4.10.4 Gelet op deze stelling acht de rechtbank termen aanwezig om naast de onder 4.7 geformuleerde vragen, aan de te benoemen deskundige de volgende vragen te stellen:

k)  Is de omstandigheid dat [Eiseres] tijdens het ongeval geen autogordel droeg van invloed geweest op de aard
en omvang van de door het ongeval ontstane schade en zo ja, in welke mate?
LJN AZ4409