Zoeken

Inloggen

Artikelen

Waar ligt de toekomst van het personenschaderecht? - door T. Hartlief op NJB.nl

Waar ligt de toekomst van het personenschaderecht? - door T. Hartlief op NJB.nl

Compensatie. Daar ging het toch altijd om in personenschaderecht? Het klassieke schadevergoedingsdenken staat echter ter discussie. Juist bij personenschade heeft het aansprakelijkheidsrecht, in vergelijking met andere systemen (sociale zekerheid bijvoorbeeld), veel te bieden: getroffene heeft recht op volledige vergoeding van zijn vermogensschade en bovendien op smartengeld.

Tegelijkertijd gaat het laatste decennium veel aandacht uit naar emotionele behoeften van getroffenen: het gaat hen om meer dan geld alleen. In die lijn past de opmerkelijke, bijna ‘massieve’, belangstelling voor een nieuwe benadering waarin herstel voorop staat en vergoeding op de tweede plaats komt.

Zie voor het volledige artikel: njb.nl

Deze website maakt gebruik van cookies