Overslaan en naar de inhoud gaan

Huishoudelijke hulp abstract berekend, Noot van mw Van der Putt-van Vessem bij HR 110708

Huishoudelijke hulp abstract berekend; Noot van mw Van der Putt-van Vessem bij HR 110708 LJN BC9365
8. Hoewel in de rechtspraak op zichzelf de mogelijkheid bestaat om te abstraheren van het feit dat geen vermogensschade is geleden, zoals in de genoemde zaak Johanna Kruidhof, leeft met deze uitspraak van de Hoge Raad meer dan ooit de vraag of het wenselijk is activiteiten in de gezinssfeer, waar in de regel geen prijskaartje aanhangt, op geld te gaan waarderen; een ontwikkeling door Lindenbergh getypeerd als “commercialisering van activiteiten in de gezinssfeer”1.Hiermee is onlosmakelijk verbonden de vraag of het maatschappelijk gezien (inderdaad) ongewenst is wanneer de “onderhoudslast van de kinderen op de nieuwe partner wordt gelegd” met name als dat niet leidt of zal leiden tot vermogensschade. Het antwoord daarop zal voor wat betreft de aansprakelijkheidsverzekeraar voluit neen luiden. Het zoeken naar een evenwicht is begonnen. mw Van der Putt-van Vessem in het Piv-bulletin 2008,7