Overslaan en naar de inhoud gaan

RBDHA-261120 kosten deelgeschil cf verzoek, maar x 80% vanwege eigen schuld, € 4.095,70

RBDHA-261120 snorfietser rijdt plotseling overstekende fietser aan en vordert eigen schade; geen overmacht; fietser 80% aansprakelijk
- BGK begroot cf verzoek, incl kosten verzoek getuigenverhoor, maar x 80% vanwege eigen schuld, € 16.784,45
- kosten deelgeschil cf verzoek, maar x 80% vanwege eigen schuld, € 4.095,70.

Kosten deelgeschil

4.21.
[ verzoekster ] heeft verzocht de kosten van dit deelgeschil te begroten met inachtneming van de als productie 10 bij het verzoekschrift gevoegde factuur, te vermeerderen met het griffierecht en de verdere behandeling van dit verzoek. Uit de factuur volgt een tijdsbesteding van 17 uur. Verder is uitgegaan van een uurtarief van € 225,-- en 21% btw. Ter zitting heeft [ verzoekster ] verzocht om de uren voor het voorbereiden en bijwonen van de zitting te stellen op anderhalf uur.

4.22.
Artikel 1019aa Rv bepaalt dat de rechter de kosten van de deelschilprocedure aan de zijde van de persoon die schade door letsel lijdt begroot, waarbij alle redelijke kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW in aanmerking worden genomen. Hierbij dient de dubbele redelijkheidstoets gehanteerd te worden: het dient redelijk te zijn dat de kosten zijn gemaakt en de hoogte van de kosten dient eveneens redelijk te zijn.

4.23.
[ verweerster ] en Goudse kunnen instemmen met de kostenopgave van [ verzoekster ] . De rechtbank zal dan ook voor het opstellen van het verzoek rekening houden met het door [ verzoekster ] gespecificeerde tijdsbestek van in totaal 17 uur. De overige aan de zaak bestede tijd stelt de rechtbank in redelijkheid op het ter zitting genoemde tijdsbestek van anderhalf uur. In totaal zal de rechtbank dus rekening houden met een tijdsbesteding van 18,5 uur voor deze procedure.

4.24.
Gezien het voorgaande zal de rechtbank de kosten van deze procedure in redelijkheid begroten op een bedrag van € 5.119,62 (18,5 uur x € 225,--, te vermeerderen met 21% btw en met het betaalde griffierecht van € 83,--).

4.25.
Aangezien [ verweerster ] voor 80% aansprakelijk is voor de schade, zal Goudse, nu hierom door [ verzoekster ] is verzocht, worden veroordeeld tot betaling van onderhavige kosten, met dien verstande dat ook op deze verplichting het percentage van 80% van toepassing is. Goudse zal daarom worden veroordeeld tot het betalen van € 4.095,70.

Met dank aan mr. S. Soeltan, Reinboud Schoemaker Advocaten voor het inzenden van deze uitspraak. 
Citeerwijze: www.letselschademagazine.nl/2020/RBDHA-261120