Overslaan en naar de inhoud gaan

RBMNE 060722 kosten verzocht 21,5 x 275,00, toegewezen 15 uur x € 275 +21% = € 4.991,25 x 50% vanwege ES = € 2495,63

RBMNE 060722 fietser rijdt achter kerende bestelwagen langs; die rijdt achteruit; bijdrage fietser > 50%; geen verdere correctie obv red. en bil.
- kosten verzocht 21,5 x 275,00, toegewezen 15 uur x € 275 +21% = € 4.991,25 x 50% vanwege ES
 = € 2495,63

2
De beslissing

De rechtbank:

2.1.
verklaart voor recht dat a.s.r. aansprakelijk is voor 50% van de geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade ten gevolge van het [verzoeker] overkomen verkeersongeval van 1 augustus 2018;

2.2.
begroot de kosten van dit deelgeschil op € 2.652,63 en veroordeelt a.s.r. tot betaling daarvan aan [verzoeker] , te vermeerderen met wettelijke rente vanaf de 15e dag na de datum van deze mondelinge uitspraak;

2.3.
wijst het meer of anders verzochte af.

3
De beoordeling

3.1.
De rechtbank geeft hiervoor de volgende motivering.

3.2.
Het verzoek kan, gelet op de discussie over de (mate van) aansprakelijkheid voor letsel na een ongeval, als deelgeschil worden behandeld.

3.3.
De zaak gaat over een ongeval dat heeft plaatsgevonden op 1 augustus 2018 op de Leimuiderdijk in de gemeente Haarlemmermeer, waarbij een bestelwagen die bestuurd werd door een verzekerde van a.s.r. en [verzoeker] als wielrenner betrokken waren. [verzoeker] is ten val gekomen, heeft letsel opgelopen en ondervindt schade.

3.4.
De vraag is wie er aansprakelijk is voor wat daar is gebeurd. Naar wat er is voorgevallen is onderzoek gedaan. Het dossier bevat vier getuigenverklaringen en een, weliswaar kort, politierapport. Het gaat nu om de waardering van deze bewijsmiddelen. Naar het oordeel van de rechtbank kan dat twee kanten op. Getuigen hebben verklaard dat de bus bij het keren op de dijk bewoog naar achteren en dat [verzoeker] , die passeerde, daardoor gevallen is, maar er zijn ook getuigen die zeggen dat de bus stil stond en dat [verzoeker] in de berm viel en dat is ook wat er in het proces-verbaal van de politie staat.
Hoe de bewijsmiddelen ook gewaardeerd worden, er gaat iets aan vooraf en dat is dat vast staat de bus een bijzondere manoeuvre aan het maken was (straatje keren) en als je dat ziet, en [verzoeker] heeft dat gezien, moet je als verkeersdeelnemer die aan komt rijden de nodige voorzichtigheid betrachten. Naar het oordeel van de rechtbank heeft [verzoeker] dat onvoldoende gedaan. De bus was aan het keren en stond niet heel lang stil en door er dan achter langs te fietsen heeft [verzoeker] een risico aanvaard. Dit leidt er toe dat zijn val vooral is toe te rekenen aan [verzoeker] . Het was een smal stukje op de dijk waar hij langs de bus fietste die aan het keren was. Omdat dat uit de wet en de jurisprudentie volgt, krijgt een ongemotoriseerde verkeersdeelnemer, ook al is zijn zogenoemde causale bijdrage groter, toch in ieder geval 50% van zijn schade vergoed. De rechtbank ziet geen aanleiding dat percentage te corrigeren op grond van de billijkheid. Er zijn onvoldoende bijzondere omstandigheden gebleken om een correctie toe te passen dat het anders wordt dan die 50% aansprakelijkheid.

3.5.
Dan moet de rechtbank ook een beslissing nemen over de kosten van het deelgeschil. Er is namens [verzoeker] 24,5 uur opgegeven waarvan mr. Treur tijdens de zitting heeft gezegd dat daar 3 uren die genoteerd zijn voor de pleitnota maar niet besteed zijn, van kunnen worden afgehaald, zodat in totaal 21,5 uur is geschreven voor dit deelgeschil. De rechtbank heeft gekeken naar het dossier en ook naar het gehanteerde tarief en is van oordeel dat daarbij past een tijdsbesteding van 15 uur keer een tarief van € 275 plus btw, in totaal € 4.991,25. Daarbij moet het griffierecht van € 314 nog worden opgeteld. Samen is dat € 5.305,25. De verdeling van 50% werkt door, zodat a.s.r. voor kosten deelgeschil een bedrag van € 2.652,63 moet betalen. De aansprakelijkheid staat (voor 50%) vast. ECLI:NL:RBMNE:2022:2809