Zoeken

Inloggen

Artikelen

HR 271109 vergoeding kennelijk onredelijk ontslag betreft eenvergoeding wegens geleden schade; kantonrechtersformule nvt

HR 271109 vergoeding kennelijk onredelijk ontslag betreft eenvergoeding wegens geleden schade; kantonrechtersformule nvt
Arbeidsrecht; kennelijk onredelijk ontslag ex art. 7:681 BW. Beoordeling van een vordering ex art. 7:681 lid 1 en 2 vergt dat eerst, aan de hand van alle omstandigheden van het geval, wordt vastgesteld dat het ontslag kennelijk onredelijk is; de enkele omstandigheid dat de werkgever de werknemer geen vergoeding heeft aangeboden, maakt het ontslag nog niet kennelijk onredelijk. Vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag is vergoeding wegens geleden schade, en heeft daarmee een ander karakter dan vergoeding naar billijkheid ex art. 7:685 lid 8. Bij vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag mogen kantonrechtersformule, en generieke korting daarop, daarom niet worden toegepast.
LJN BJ6596 (samenvatting Rechtspraak.nl)

Deze website maakt gebruik van cookies