Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Utrecht 111109 kennelijk onredelijk ontslag vanwege tekortschieten in reintegratieinspanningen

Rb Utrecht 111109 kennelijk onredelijk ontslag vanwege tekortschieten in reintegratieinspanningen
Vordering oorspronkelijk gebaseerd op zowel arbeidsongeval (beroepsziekte) als kennelijk onredelijk ontslag. Schikkingsonderhandelingen met verzekeraar hebben geleid tot regeling tav (uitsluitend de) beroepsziekte, met uitdrukkelijk voorbehoud dat in deze schikking niet de vordering uit koo was begrepen. Toewijzend vonnis mbt de vordering uit koo om reden dat werkgever tekort is geschoten in reintegratieinspanningen. Samenvatting rechtspraak.nl
LJN BK 4396

Deze website maakt gebruik van cookies