Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Zwolle 200605 Oppasvergoeding

Rechtbank Zwolle 20-06-2005:
4.7.  Ten aanzien van de vraag tot welke leeftijd oppasvergoedingen voor de kinderen moeten worden berekend wordt het standpunt van [eiseres] evenwel niet gevolgd. [eiseres] gaat uit van een looptijd tot het jongste kind [minderjarige 2] zestien jaar wordt, Univé meent dat met vergoeding tot zijn 11-jarige leeftijd kan worden volstaan.
De rechtbank is, aansluiting zoekend bij fiscale en andere wettelijke vergoedingsregelingen die op het punt van kinderopvang gelden, van oordeel dat het maken van oppaskosten gedurende de basisschool-periode redelijk kan worden geacht. Aangezien de overstap naar het voortgezet onderwijs doorgaans in het 12e levensjaar plaatsvindt en er geen aanwijzingen zijn dat dit voor [minderjarige 2] anders zal zijn, is het in casu redelijk om uit te gaan van opvangkosten tot september 2011
LJNAV5225

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies