Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Middelburg, 120706 achteropaanrijding in regen, overmacht? bewijslast doordrukken

Rb Middelburg, 12-07-06 achteropaanrijding in de regen, overmacht? bewijslast doordrukken op doorgedrukte partij
4.1 Tussen partijen staat vast dat, op de avond van het ongeval, [[gedaagde]e] achterop het voertuig van [eiseres] is gereden. Hiermee staat het onrechtmatig handelen van [[gedaagde]e] jegens [eiseres] vast.

4.2 [gedaagde]g stelt dat, gezien de plotseling opkomende slechte weersomstandigheden, de aanrijding haar niet kan worden toegerekend. Tijdens de comparitie van 7 februari 2006 hebben zowel [[gedaagde]e] als [eiseres] verklaard dat het weer, op de avond van het ongeval, opeens erg slecht werd. [eiseres] heeft, als productie 1 bij de dagvaarding, het proces-verbaal dat van het ongeval is opgemaakt, overgelegd. Bij dit proces-verbaal zijn verklaringen gevoegd van andere bestuurders die bij de aanrijding waren betrokken. De heer [B.] en de heer Van de [G.] verklaren dat zij het slechte weer hadden zien aankomen. Zij hebben toen hun rijgedrag aangepast en zijn vervolgens op de snelweg tot stilstand gekomen. Uit deze verklaringen blijkt dat andere bestuurders die bewuste avond, onder dezelfde slechte weersomstandigheden, wel tijdig hun voertuig tot stilstand konden brengen. De slechte weersomstandigheden waren derhalve niet dermate onvoorzienbaar, dat [[gedaagde]e] daar totaal door verrast kon zijn en zij daardoor niet in staat was haar voertuig tijdig tot stilstand te brengen. [[gedaagde]e] heeft dan ook haar stelling, dat er sprake was van overmacht, gezien het voorgaande, onvoldoende onderbouwd. Haar beroep op overmacht wordt verworpen. Het onrechtmatig handelen van [[gedaagde]e] en de schade die als gevolg van de aanrijding is ontstaan, kunnen haar worden toegerekend.

4.3 De subsidiaire stelling van [[gedaagde]e], inhoudende dat een groot deel van de schade is veroorzaakt door de eigen schuld van [eiseres], kan niet worden gevolgd. Het voeren van alarmlichten bij slechte weersomstandigheden is geen wettelijk verkeersvoorschrift. Volgens de verkeersvoorschriften dient een bestuurder van een voertuig, indien het zicht ernstig wordt belemmerd, dimlicht te voeren. [eiseres] heeft dan ook niet onzorgvuldig gehandeld en haar kan ook niet worden verweten dat zij, de avond van het ongeval, geen alarmlichten heeft gevoerd.

4.4 Met de aanrijding heeft van Burgh onrechtmatig jegens [eiseres] gehandeld. [[gedaagde]e] is derhalve aansprakelijk voor de schade die [eiseres] dientengevolge lijdt. [eiseres] stelt dat [[gedaagde]e] aansprakelijk is voor alle vermogensschade die zij als gevolg van het ongeval zal lijden. [eiseres] stelt tevens dat door de aanrijding van [[gedaagde]e] achterop het voertuig van [eiseres], [eiseres] tegen haar voorganger is gereden. [[gedaagde]e] heeft in haar conclusie van antwoord aangegeven dat zij slechts aansprakelijk is voor de schade aan de achterzijde van het voertuig van [eiseres]. Zij betwist aansprakelijk te zijn voor de schade die [eiseres] aan de voorzijde van haar auto heeft geleden. Volgens [[gedaagde]e] is [eiseres] zelfstandig op haar voorganger gereden. Zij verwijst daartoe naar de verklaring van de heer Van de [G.], als productie 4 bij de conclusie van antwoord gevoegd. Vastgesteld dient te worden of door de aanrijding van [[gedaagde]e] achterop het voertuig van [eiseres], [eiseres] tegen haar voorganger is gebotst. Nu [eiseres] stelt dat [[gedaagde]e] ook aansprakelijk is voor de schade aan de voorzijde van haar voertuig, en gezien de gemotiveerde betwisting van [[gedaagde]e], is het aan [eiseres] te bewijzen dat [eiseres] als gevolg van de aanrijding van [[gedaagde]e] achterop haar voorganger is gereden. De rechtbank zal [eiseres] dan ook, overeenkomstig haar bewijsaanbod, toelaten tot het bewijs. (...)

De rechtbank:
- laat [eiseres] toe, desgewenst door middel van het horen van getuigen, te bewijzen dat [eiseres] als gevolg van de aanrijding van [[gedaagde]e] achterop haar voorganger is gereden;
LJN AY5808

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies