Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Dordrecht 031208 specificatie geeft geen inzicht, kosten getuigenverhoor gaan op in proceskostenv

Rb Dordrecht 031208 specificatie geeft geen inzicht, kosten getuigenverhoor gaan op in proceskostenvergoeding
2.5  buitengerechtelijke kosten (€ 17.922,51)

2.5.1  [eiseres] stelt in dit verband het volgende.
DAS rechtsbijstand en mr. Eskes hebben met [gedaagde] en zijn advocaten gecorrespondeerd om de aansprakelijkheid erkend te krijgen, de schade vast te stellen en in goed overleg af te wikkelen. In dit verband is een voorlopig getuigenverhoor gehouden, waarbij [eiseres] en [gedaagde] als getuigen zijn gehoord. De werkzaamheden houden geen verband met de kosten als bedoeld in art. 241 Rv (proceskosten). De totale kosten bedragen € 17.922,51, een en ander zoals gespecificeerd in prod. 8 bij de conclusie na tussenvonnis van [eiseres].

2.5.2  [gedaagde] voert het volgende aan.
[eiseres] heeft deze kosten niet gemaakt, omdat zij een rechtsbijstandverzekering heeft. Bovendien zijn de kosten buitensporig hoog en deze kunnen niet als redelijke kosten worden aangemerkt.

2.5.3  De beoordeling.
De kosten van het voorlopig getuigenverhoor zijn kosten waarvoor de proceskostenvergoeding een regeling geeft. Deze kosten moeten in dit verband buiten beschouwing blijven.
De opgevoerde kosten kunnen niet in verband worden gebracht met buitengerechtelijke werkzaamheden; de overgelegde specificatie geeft geen inzicht in de werkzaamheden. Aangezien wel aannemelijk is dat enige buitengerechtelijke werkzaamheden hebben plaatsgevonden ([gedaagde] betwist dit ook niet) zullen de kosten worden begroot op twee punten van het liquidatietarief (twee punten tarief I à € 384,--). LJN BG6180