Overslaan en naar de inhoud gaan

Hof Amsterdam 240516 uurtarief van € 300,00 ex BTW en kantoorkosten onredelijk hoog, verlaagd naar € 250,00

Hof Amsterdam 240516 ziekenhuis aansprakelijk voor val van trolley; kelderluikcriteria 
- uurtarief van € 300,00 ex BTW en kantoorkosten onredelijk hoog, verlaagd naar € 250,00

Hoger beroep van rb-amsterdam-130214-onrustige-patiente-valt-van-trolley-op-spoedeisende-hulp-is-aan-groter-risico-blootgesteld-dan-verantwoord-was-zkh-aansprakelijk

3.11 

Grieven viii b, ix en xi zien op de kosten van het deelgeschil. Nu inmiddels een urenspecificatie is verstrekt kan dat aspect buiten beschouwing blijven. Van het aantal uren (22,5) kan, naar het oordeel van het hof, niet worden gezegd dat dit onredelijk is; VU heeft dat ook niet (althans niet expliciet) gesteld. Wel acht het hof, met VU, het uurtarief van € 300,= (exclusief BTW en kantoorkosten) onredelijk hoog. Mede in aanmerking nemend het kennelijk in het algemeen door de advocaat van X gehanteerde tarief en hetgeen gebruikelijk in deelgeschillen wordt toegewezen acht het hof een uurtarief van € 250,= (exclusief BTW en exclusief 5% kantoorkosten) toewijsbaar. In zoverre slagen de grieven. 

3.12 
Grief xii faalt, nu X grotendeels in het gelijk wordt gesteld. 

3.13 
Van een relevant en voldoende concreet bewijsaanbod is geen sprake. 

3.14 
De grieven slagen uitsluitend voor zover zij zien op de hoogte van de kosten en falen voor het overige. De beschikking, die heeft te gelden als een tussenvonnis, zal dus worden vernietigd voor zover het de kosten betreft en voor het overige worden bekrachtigd. . 
Nu het een tussentijds appel van een (deelgeschilbeschikking in een) tussenvonnis betreft en dit vonnis grotendeels wordt bekrachtigd, zal het hof de zaak terugverwijzen naar de rechtbank voor voortprocederen. (Of partijen willen voortprocederen of de zaak minnelijk willen regelen is uiteraard aan hen.) 
VU wordt, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, veroordeeld in de proceskosten van dit hoger beroep (te berekenen volgens liquidatietarief). 

citeerwijze: http://www.letselschademagazine.nl/2016/hof-amsterdam-240516 , nu ook op rechtspraak.nl: ECLI:NL:GHAMS:2016:2005