Overslaan en naar de inhoud gaan

Hof Arnhem-Leeuwarden 300914 kosten begroot en toegewezen 22,5 uur x € 225,00 x 1,06 x 1,21; totaal € 6.493,16 + griffierecht

Hof Arnhem-Leeuwarden 300914 rb is met instructie bewijslevering niet buiten het toepassingsgebied deelgeschilprocedure getreden;
- kosten begroot en toegewezen 22,5 uur x € 225,00 x 1,06 x 1,21; totaal € 6.493,16 + griffierecht

vervolg op: rb-gelderland-150713-nadere-bewijslevering-vav-dmv-getuigenverhoor-toegelaten-in-deelgeschil-aanhouding-beslissing

3.9. 

In deze procedure in hoger beroep zijn de bepalingen van de Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade van toepassing, waaronder artikel 1019aa Rv. Euro Insurances heeft aangevoerd dat de door X gevorderde kosten niet redelijk zijn. Het hof zal de redelijke kosten voor de behandeling van dit deelgeschil in hoger beroep als volgt begroten: 22 uren en 30 minuten vermenigvuldigd met het ook door de rechtbank gehanteerde uurtarief van € 225,00 exclusief kantoorkosten en omzetbelasting, dat wil zeggen (22,5 x € 225,00 x 1,06 x 1,21 =) € 6.493,16. Daarnaast is nog verschuldigd het door X betaalde griffierecht ad € 308,00. Het verzoek van X om Euro Insurance te bevelen dit bedrag te betalen, is niet gemotiveerd weersproken. Het hof zal dit verzoek daarom toewijzen. 

Met dank aan mr. F.A. Janse, Janse Advocaten, voor het inzenden van deze uitspraak. Citeerwijze: www.letselschademagazine.nl/2014/hof arnhem-leeuwarden-300914nu ook op rechtspraak.nl: ECLI:NL:GHARL:2014:7477