Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Amsterdam 231117 kosten gevorderd: € 3.442,20 (€ 3.155,20 incl. btw + griffie); 40% toegewezen

Rb Amsterdam 231117 inhalende motorrijder botst op linksafslaande (parkerende) auto; 60% eigen schuld motorrijder, geen overwegingen tzv billijkheidscorrectie 
kosten gevorderd: € 3.442,20 (€ 3.155,20 incl. btw + griffie); 40% toegewezen

4.10.
Ter zake van de verzochte kostenbegroting en -veroordeling overweegt de rechtbank het volgende. Artikel 1019aa Rv bepaalt dat de rechter de kosten bij de behandeling van het verzoek aan de zijde van de persoon die schade door dood of letsel lijdt dient te begroten, ook als het verzoek (gedeeltelijk) wordt afgewezen. Dit is alleen anders indien de deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld. Van deze laatste situatie is in het onderhavige geval geen sprake.

4.11.
Bij de begroting van de kosten dient de rechter de zogenaamde dubbele redelijkheidstoets te hanteren: het dient redelijk te zijn dat deze kosten zijn gemaakt en de hoogte van deze kosten dient eveneens redelijk te zijn. De advocaat van verzoeker heeft zijn kosten begroot op € 3.155,20 inclusief btw. Bij deze begroting dient het betaalde griffierecht van € 287,00 te worden opgeteld. Tegen het aantal uren is bezwaar gemaakt, maar de rechtbank verwerpt dat verweer. De hoogte van het uurtarief en het aantal gewerkte uren kunnen naar het oordeel van de rechtbank de dubbele redelijkheidstoets doorstaan. De rechtbank begroot de kosten van het deelgeschil dan ook op € 3.442,20.

4.12.
De rechtbank overweegt dat, indien de schadevergoedingsplicht op grond van artikel 6:101 BW evenredig met de mate van eigen schuld van de benadeelde wordt verminderd, ook de verplichting om de in artikel 6:96 lid 2 BW bedoelde kosten te vergoeden in beginsel in dezelfde mate verminderd dient te worden. Dit geldt ook voor de kosten van de behandeling van het deelgeschil, nu deze op grond van artikel 1019aa Rv hebben te gelden als kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW. Gelet op het hiervoor vastgestelde percentage eigen schuld van 60% komt 40% van de kosten van het deelgeschil, derhalve € 1.376,88, voor vergoeding door verweerster in aanmerking. De vordering zal op onderstaande wijze worden toegewezen. ECLI:NL:RBAMS:2017:8165