Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Amsterdam 300513 gevorderd € 5.903,33; partijen mogen zich uitlaten over de vraag hoe toevoeging zich verhoudt tot de verzochte kostenbegroting

Rb Amsterdam 300513 aanrijding bromfietser en auto; beide verkeerslichten gelijktijdig op groen; auto aansprakelijk;
verzoek t.z.v. voorschot, kosten buiten rechte en kosten verkeersdeskundige leent zich niet voor deelgeschil 
- gevorderd € 5.903,33; partijen mogen zich uitlaten over de vraag hoe toevoeging zich verhoudt tot de verzochte kostenbegroting

De kosten 

4.10.  [A] verzoekt om begroting door de rechtbank van alsmede veroordeling van Unigarant in de kosten van rechtsbijstand ten behoeve van deze deelgeschilprocedure op de voet van artikel 1019aa Rv. [A] begroot zijn kosten op EUR 5.903,33 inclusief 6% kantoorkosten en 19% BTW, te vermeerderen met het griffierecht en de kosten die in het kader van de zitting zijn gemaakt. 

4.11.  De rechtbank overweegt dat [A] bij zijn verzoekschrift een kopie van een aan hem verleende toevoeging in het geding heeft gebracht. De rechtbank zal [A] in de gelegenheid stellen zich bij akte uit te laten over de vraag hoe deze toevoeging zich verhoudt tot de verzochte begroting van de kosten alsmede de verzochte veroordeling van Unigarant in deze kosten. Unigarant zal hier bij antwoordakte op mogen reageren. 

4.12.  Iedere verdere beslissing zal derhalve worden aangehouden. LJN CA3729