Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Arnhem 300113 kosten zoals begroot in deelgeschil alsnog toegewezen in bodemprocedure

Rb Arnhem 300113 motorambulanceverpleegkundige aangereden bij inhaalmanoeuvre; eigen schuld niet vast komen te staan 
kosten zoals begroot in deelgeschil alsnog toegewezen in bodemprocedure 

vervolg op  www.letselschademagazine.nl/2013/rb-arnhem-040712

2.10. X vordert verder aan buitengerechtelijke kosten (waaronder ook een bedrag van € 255,00 aan griffierecht) een bedrag van € 5.023,08 die ter zake het deelgeschil zijn begroot en € 11.300,-- aan buitengerechtelijke kosten gernaakt voorafgaand aan het concipieren van het verzoekschrift tot deelgeschil. Tegen de gevorderde in het deelgeschil begrote kosten heeft TVM in het geheel geen verweer gevoerd. Wat betreft de overige buitengerechtelijke kosten heeft X een urenstaat overgelegd waarin de werkzaamheden zijn gespecificeerd. TVM heeft hiertegen slechts aangevoerd dat de omvang van de gevorderde buitengercchtelijke kosten wordt betwist’. Het had, gegeven de onderbouwing aan de zijde van X, op de weg van TVM gelegen preciezer te onderbouwen waaruit haar bezwaar tegen deze vordering bestaat. Bij gebreke van een voldoende duidelijk verweer, ziet de rechtbank in dit geval aanleiding om aan te nemen dat de gestelde, onderbouwde uren betrekking hebben op buitengerechtelijke werkzaam heden. Het gehanteerde uurtarief van € 210,-- exclusief BTW komt de rechtbank, net zo min als in het deelgeschil, niet bovenmatig voor, ook niet wanneer de zaak gedurende een periode is behandeld door een andere advocaat dan mr. Smits. De rechtbank zal de gevorderde buitengerechtelijke kosten integraal toewijzen.

2.11. TVM zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Met dank aan mr. M.A. Smits, Brunet Advocaten, voor het inzenden van deze uitspraak. Citeerwijze: www.letselschademagazine.nl/2013/rb-arnhem-300113