Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Den Haag 080114 verzoek volstrekt onterecht ingediend, geen begroting kosten

Rb Den Haag 080114 confrontatie met ongevraagde filmbeelden van operatie leidt tot vordering smartengeld € 5000,00; afgewezen, want hele geschil ligt ter beoordeling;
- inhoudelijk zou vordering van smartengeld ook zijn afgewezen, want geen geestelijk letsel;

- verzoek volstrekt onterecht ingediend, geen begroting kosten

4.11.

Het verzoek wordt afgewezen omdat geen sprake is van een deelgeschil, hetgeen [verzoeker] op grond van de parlementaire geschiedenis en de jurisprudentie bekend had moeten zijn. Deze beslissing lag naar het oordeel van de kantonrechter zo voor de hand dat het indienen van het verzoek volstrekt onterecht dient te worden geoordeeld. De kosten van de behandeling van het verzoek komen, gelet op het voorgaande, niet voor vergoeding in aanmerking. Begroting van deze kosten kan derhalve achterwege blijven. ECLI:NL:RBDHA:2014:422