Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Den Haag 080217 Kosten gevorderd en toegewezen: € 3.176,83

Rb Den Haag 080217 Deelgeschil. Slangklem in been werknemer geslagen. Werkgever aansprakelijk
- Kosten gevorderd en toegewezen: € 3.176,83

Kosten deelgeschil
4.5.
[verzoeker] heeft verzocht DZM te veroordelen in de proceskosten. Hij heeft aangevoerd dat er € 2.953,83 aan kosten is gemaakt waarbij is uitgegaan van 9,8 uur, een uurtarief van € 235,00, te vermeerderen met 6% kantoorkosten en 21% btw. Dit bedrag dient nog te worden vermeerderd met het betaalde griffierecht ad € 77,00.

4.6.
DZM heeft geconcludeerd tot afwijzing van de gevorderde proceskostenveroordeling en heeft daartoe aangevoerd dat een deugdelijke specificatie ontbreekt en de kosten de dubbele redelijkheidstoets niet kunnen doorstaan.

4.7.
Haar verweer dat de kosten de dubbele redelijkheidstoets niet zouden kunnen doorstaan heeft DZM niet nader onderbouwd of toegelicht. Gezien de aard van de zaak komt de aan de zaak bestede tijd en het gehanteerde uurtarief de kantonrechter redelijk voor. De kantonrechter zal de kosten dan ook zoals verzocht begroten op € 3.176,83 (voormeld bedrag van € 2.953,83 vermeerderd met het betaalde griffierecht van € 223,00). Aangezien het verzoek is toegewezen, komen de kosten van dit deelgeschil voor vergoeding in aanmerking. ECLI:NL:RBDHA:2017:2623