Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Den Haag 130213 kosten gevorderd 17,2 uur; begroot op 12 uur x € 240,-- + 7% + 19%

Rb Den Haag 130213 ongeval liftmonteur bij hijsen opbouw lift; ondanks boeterapport arbeidsinspectie geen schending zorgplicht;
-  kosten gevorderd 17,2 uur; begroot op 12 uur x € 240,-- + 7% + 19%

Kosten 

4.13.  Ook als het verzoek wordt afgewezen, dient de kantonrechter de kosten van deze procedure te begroten op grond van artikel 1019aa Rv. Dit is alleen dan anders indien de deelgeschillenprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld. Naar het oordeel van de kantonrechter is dit niet het geval. De kantonrechter neemt dan ook tot uitgangspunt dat het op zichzelf redelijk is dat aan de zijde van [verzoeker] kosten in verband met het onderhavige deelgeschil zijn gemaakt. Gelet hierop zal de kantonrechter overgaan tot begroting van de kosten. 

4.14.  Mr. Van der Meulen voert aan € 5.256,18 aan kosten te hebben gemaakt. Daarbij is hij uitgegaan van 17,2 uur à € 240,-- per uur, 7% aan kantoorkosten en 19% aan BTW. Tramétex betoogt dat het aantal uren dat aan het opstellen van het verzoekschrift is besteed en de hoogte van het door mr. Van der Meulen gehanteerde uurtarief bovenmatig is. 

4.15.  De kantonrechter komt de hoogte van het uurtarief van mr. Van der Meulen van € 240,-- niet onredelijk voor. De kantonrechter is evenwel van oordeel dat de omvang van de gedeclareerde uren gelet op de aard en omvang van de zaak bovenmatig is en zal de uren matigen tot 12 uur tegen een uurtarief van € 240,-- per uur, 7% kantoorkosten en 19% BTW, hetgeen uitkomt op een totaal van € 3.667,10. Voor de goede orde zij daarbij opgemerkt dat dit bedrag eerst verschuldigd is indien de aansprakelijkheid van verweerder alsnog in rechte komt vast te staan.  LJN BZ2368