Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Den Haag 230713 gevorderd 16,33 uur x € 215,-- + 6% + 21%, totaal € 4.503,14; begroot en toegewezen obv 12 uur totaal € 3.583,11

Rb Den Haag 230713 tandartsenpraktijk aansprakelijk voor fouten bij plaatsing facings; verzoek benoeming deskundige afgewezen ivm art. 202 Rv; 
- gevorderd 16,33 uur x € 215,-- + 6% + 21%, totaal € 4.503,14; begroot en toegewezen obv 12 uur totaal € 3.583,11;

- voor verzochte veroordeling van verzoeker in proceskosten is geen plaats; art. 289 Rv nvt

Kosten

4.15.
Ingevolge artikel 1019aa Rv dient de rechtbank de kosten bij de behandeling van het verzoek aan de zijde van de persoon die schade door dood of letsel lijdt te begroten. De kosten dienen te voldoen aan de dubbele redelijkheidstoets van artikel 6:96 lid 2 BW.

4.16.
Mr. Bruin begroot zijn kosten op 16,33 uur à € 215,-- per uur, 6% kantoorkosten en 21% BTW, mitsdien op een bedrag van € 4.503,14.

4.17.
De rechtbank is evenwel van oordeel dat de omvang van de gedeclareerde uren gelet op de aard en omvang van de zaak bovenmatig is en zal de uren matigen tot 12 uur. Dit betekent dat de kosten worden begroot op € 3.583,11 (12 x € 215,--, vermeerderd met kantoorkosten, BTW en het door [verzoeker] betaalde griffierecht van € 274,--).

4.18.
Nu, zoals hiervoor is overwogen, Dental Vision aansprakelijk is voor de schade die [verzoeker] als gevolg van de behandeling heeft opgelopen, zal de rechtbank Dental Vision veroordelen tot betaling van de hiervoor genoemde kosten.

4.19.
Naar het oordeel van de rechtbank is voor de door Dental Vision verzochte veroordeling van [verzoeker] in de proceskosten geen plaats, alleen al omdat artikel 289 Rv, dat de grondslag vormt voor een veroordeling in de proceskosten, ingevolge artikel 1019aa lid 3 Rv niet van toepassing is. ECLI:NL:RBDHA:2013:9278