Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Den Haag 240513 gevorderd € 2.838,15; verzoek volstrekt onnodig en onterecht, kosten afgewezen en niet begroot

Rb Den Haag 240513 verzoek medewerking aan expertise neuroloog afgewezen; in wezen verzoek voorlopig deskundigenbericht;
- gevorderd € 2.838,15; verzoek volstrekt onnodig en onterecht, kosten afgewezen en niet begroot

Kosten deelgeschil

4.7.        Ook als het verzoek wordt afgewezen dient in beginsel op grond van artikel 1019aa Rv begroting plaats te vinden van de kosten bij de behandeling van het verzoek aan de zijde van de persoon die schade door dood of letsel lijdt. Hierbij dient de dubbele redelijkheidstoets gehanteerd te worden: het dient redelijk te zijn dat de kosten zijn gemaakt en de hoogte van de kosten dient eveneens redelijk te zijn. Dit betekent dat indien een deeigeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld, de kosten daarvan niet voor vergoeding in aanmerking komen (TK 2007-2008, 31518, nr. 3, p. 12).

4.8.        Zoals hiervoor reeds is overwogen komt het door [benadeelde] ingediende verzoek in wezen neer op een verzoek tot het gelasten van een voorlopig deskundigenbericht. Gebleken is reeds dat de deeigeschilprocedure niet bedoeld is voor een verzoek tot het gelasten van een deskundigenonderzoek. Er bestond (en bestaat) een procesrechtelijk instrument dat duidelijk wel bedoeld is voor de behandeling van een dergelijk verzoek. Met de aanwending van de deeigeschilprocedure in plaats van de procedure tot het houden van een voorlopig deskundigenbericht bestond dan ook een reëel risico dat de daarmee gepaard gaande werkzaamheden niet tot enig resultaat zouden leiden. De beslissing op dit punt lag naar het oordeel van de rechtbank zo voor de hand dat het indienen van het verzoek volstrekt onnodig en onterecht dient te worden geoordeeld. De kosten van de behandeling van het verzoek komen, gelet op het voorgaande, niet voor vergoeding in aanmerking. Begroting van deze kosten kan derhalve achterwege blijven.

4.9.        Gelet op het voorgaande zal ook het onder II. opgenomen verzoek worden afgewezen. PIV-sitenu ook op rechtspraak.nl: LJN CA2468