Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb. Gelderland 060116 kosten gevorderd en begroot op € 8.038,69 (uurtarief € 255,00 niet onredelijk)

Rb. Gelderland 060116 vergoeding buitengerechtelijke kosten; korting omdat verwacht mag worden dat efficiënt wordt gewerkt; afwijzing kosten voorlopig getuigenverhoor; binnengerechtelijk
- kosten gevorderd en begroot op € 8.038,69 (uurtarief € 255,00 niet onredelijk)

2.22.
Ter zake van de proceskosten geldt het volgende. Nu het verzochte gedeeltelijk is toegewezen kan, anders dan HEG en ASR hebben opgeworpen, niet worden gezegd dat het verzoek volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld. HEG en ASR hebben de gespecificeerde declaratie van de advocaat van [verzoeker] niet concreet betwist. De enkele opmerking dat de advocaat van [verzoeker] efficiënter had moeten werken volstaat in dit verband niet. Het gehanteerde uurtarief is in punt 2.15 reeds niet onredelijk bevonden. Zoals verzocht zullen de kosten aan de zijde van [verzoeker] bij de behandeling van het verzoek dan worden begroot op een bedrag van € 6.181,50 tot en met de indiening van het verzoek. De nadien gemaakte advocaaturen heeft [verzoeker] niet meer gespecificeerd. Deze zullen daarom door de rechtbank conservatief worden geschat, op één uur aan advocaatwerkzaamheden vanwege bestudering van het verweerschrift en twee uur vanwege de zitting en de reistijd. Met inbegrip van het griffierecht van € 876,00 komen de kosten dan uit op een bedrag van € 8.038,69. HEG en ASR zullen tot betaling van dit bedrag worden veroordeeld nu de aansprakelijkheid van HEG vast staat.

2.23.
Voor een proceskostenveroordeling, zoals [verzoeker] nog aanvullend heeft verzocht, bestaat geen aanleiding, reeds niet nu artikel 289 Rv dat daarvoor de grondslag zou moeten zijn, in artikel 1019aa lid 3 Rv buiten toepassing is verklaard. CLI:NL:RBGEL:2016:7169