Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Gelderland 070415 kosten gevorderd 16,5 uur x € 245,00 + 21% + 6% ; begroot op 12 uur, totaal € 3.770,84 + griffierecht

Rb Gelderland 070415 letsel na botsing met op dijkweg geparkeerde vrachtwagen; vrachtwagen niet aansprakelijk;
- kosten gevorderd 16,5 uur x € 245,00 + 21% + 6% ; begroot op 12 uur, totaal € 3.770,84 + griffierecht

4.6 Tot slot dienen op grond van artikel 1019aa Rv de kosten begroot te worden. 

Hierbij geldt de dubbele redelijkheidstoers in die zin dat bet redelijk dient te zijn dat deze kosten gemaakt zijn en dat de hoogte van die kosten eveneens redelijk is. Dat betekent dat indien een deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld, de kosten daarvan niet voor vergoeding in aanmerking komen. Van deze laatste situatie is in dit geval geen sprake. 

4.6.1 X heeft aangevoerd dat de kosten voor het maken van het verzoekschrift tot het houden van de deelgeschilprocedure € 5.184,94 bedragen (16,5 uur x € 245,00, te vermeerderen met 21% btw en 6% kantoorkosten). Achmea en Y hebben verweer gevoerd tegen de hoogte van de kosten, met name ten aanzien van het aantal opgevoerde uren. 
Uit de specificatie van de uren blijkt dat van de 16,5 uur, 15 uur is besteed aan het opstellen van het verzoekschrift, Gelet op de omvang en de moeilijkheidsgraad van het deelgeschil komt de rechtbank het aantal opgevoerde uren bovenmatig voor. In redelijkheid begroot de rechtbank de kosten voor het opstellen van het verzoekschrift, verdere correspondentie en het bestuderen van het verweerschrift op 12 uur. Omdat het uurtarief redelijk voorkomt, zal daarvan worden uitgegaan. Dit betekent dat de kosten van de deelgeschilprocedure worden begroot op € 3.770,84 (21% inclusief btw en 6% kantoorkosten), Tevens zal een bedrag van € 282,00 aan griffierecht in aanmerking worden genomen. 

4.7 X heeft verzocht Achmea en Y te veroordelen in de proceskosten. Omdat de aansprakelijkheid van Achmea en Y niet is komen vast te staan, wordt dit verzoek afgewezen. 

Met dank aan mr. R. Schoemaker, Reinboud Schoemaker Advocaten, voor het inzenden van deze uitspraak. Citeerwijze: www.letselschademagazine.nl/2015/rb-gelderland-070415