Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Gelderland 070715 kosten gevorderd € 8.258,35 , begroot niet toegewezen € 5.483,12, uurtarief € 255,00

Rb Gelderland 070715 ongeval tijdens opleiding tot basisschoollerares; oefenen gymles met radslag; instructie nodig voor vaststelling toedracht. 
- kosten gevorderd € 8.258,35 , begroot niet toegewezen € 5.483,12, uurtarief € 255,00
 


2.10.

De slotsom is dat de verzoeken niet toewijsbaar zijn. Ter zake van de kosten van deze procedure geldt het volgende.

2.11.
De rechtbank begroot de kosten aan de zijde van [verzoekster] bij de behandeling van het verzoek op € 5.561,12, inclusief € 78,00 aan griffierecht. Het uurtarief van de advocaat van [verzoekster] van € 225,00 exclusief btw en 6% kantoorkosten komt de rechtbank anders dan de stichting heeft aangevoerd, niet onredelijk voor. De stichting heeft verder bezwaar gemaakt tegen het opvoeren van vier uur aan het bestuderen van het verweerschrift, twee uur aan overleg met [verzoekster] en twee uur aan diverse correspondentie. Het verweerschrift is weliswaar redelijk omvangrijk, maar bevat anderzijds geen verrassingen ten opzichte van de buiten rechte door de stichting reeds ingenomen standpunten. Voor het bestuderen ervan acht de rechtbank twee uur redelijk, net als twee uur voor overleg met [verzoekster] . Dat met correspondentie in het kader van de behandeling van dit verzoekschrift twee uren zijn gemoeid kan, zonder nadere specificatie, die ontbreekt, in redelijkheid niet worden aangenomen. Enige correspondentie is echter onvermijdelijk. De rechtbank zal daarvoor één uur rekenen. De advocaatwerkzaamheden kunnen dan worden begroot op € 5.483,12 (19 maal € 225,00 exclusief 6% kantoorkosten en 21% btw). Nu niet vast staat dat de stichting voor de schade aansprakelijk is zal de stichting niet tot betaling van het aldus begrote bedrag worden veroordeeld. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding, reeds niet nu artikel 289 Rv dat daarvoor de grondslag zou moeten zijn, in artikel 1019aa lid 3 Rv buiten toepassing is verklaard. ECLI:NL:RBGEL:2015:8273