Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Gelderland 160415 kosten deelgeschil; verzocht € 8.819,11, o.b.v uurtarief van € 265,00, toegewezen € 7.741,32. o.b.v. uurtarief van € 255,00

Rb Gelderland 160415 hypothetisch carrièreverloop verpleegkundige vergt nader onderzoek, afgewezen; vergoeding voor overuren toegewezen;
- tussentijdse aanvullende vergoeding buitengerechtelijke kosten; gevorderd € 26.488,51, toegewezen € 18.000,00.
- kosten deelgeschil; verzocht € 8.819,11, o.b.v uurtarief van € 265,00, toegewezen € 7.741,32. o.b.v. uurtarief van € 255,00

Kostenbegroting

4.17.
Uit het voorgaande volgt dat het verzoek niet volstrekt onnodig of onterecht is ingediend. De rechtbank zal op de voet van artikel 1019aa Rv overgaan tot de begroting van de kosten van [verzoekster] bij de behandeling van het verzoek. [verzoekster] voert in dit verband advocaatkosten op van € 8.819,11, € 868,00 aan griffierecht en € 5,00 aan verschotten. De redelijkheid van de omvang van de advocaatkosten is in geschil. In dat verband geldt het volgende.

4.18.
De advocaatkosten bestaan uit 26 uur aan werkzaamheden (waarvan 9 uur ten behoeve van de zitting en de voorbereiding daarvan) tegen een uurtarief van € 265,00 exclusief 6% kantoorkosten en 21% btw.
De mondelinge behandeling heeft één uur geduurd. De advocaat van [verzoekster] houdt kantoor in de stad waar de zitting is gehouden. Een reistijd van in totaal één uur is dan redelijk. Het verweerschrift noopte tot substantiële voorbereidingstijd. Daarvoor acht de rechtbank een tijdsbesteding van ten hoogste vier uur redelijk. Gelet op de aard en de omvang van het verzoek, en het procesverloop, acht de rechtbank tot en met de indiening en de vermeerderingen van het verzoek een tijdsbesteding van 15 uur ten hoogste redelijk. Dat zijn in totaal 21 uur aan werkzaamheden.
Zoals gezegd acht de rechtbank in deze zaak een uurtarief van hooguit € 255,00 exclusief 6% kantoorkosten en 21% btw passend (punt 4.8). Vermeerderd met € 868,00 aan griffierecht en € 5,00 aan verschotten worden de kosten dan begroot op een bedrag van € 7.741,32. Vast staat dat Allianz aansprakelijk is voor de schade die [verzoekster] als gevolg van het ongeval lijdt. Allianz zal daarom zoals verzocht tot betaling aan [verzoekster] van het aldus begrote bedrag worden veroordeeld. ECLI:NL:RBGEL:2015:8272