Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Gelderland 180117 kosten gevorderd € 8.455,97, begroot op € 4.677,23 obv 5,7 uur x € 240,00 + 11,5 uur x € 185,00 plus kantoorkosten, btw, verschotten en griffierecht

Rb Gelderland 180117 deelgeschil; fietser valt bij wegwerkzaamheden; foto's partijen geven verschillend beeld van situatie; nadere bewijslevering nodig;
- kosten gevorderd € 8.455,97, begroot op € 4.677,23 obv 5,7 uur x € 240,00 + 11,5 uur x € 185,00 plus kantoorkosten, btw, verschotten en griffierecht 

2.10.
Ter zake van de kosten van deze procedure geldt het volgende. De redelijkheid van de hoogte van de door de advocaat van [Verzoekster] gehanteerde uurtarieven van € 185,00 en € 240,00, exclusief 6% kantoorkosten en 21% btw, heeft de gemeente niet betwist. De rechtbank zal van deze tarieven uitgaan. De aard van de ter begroting voorgelegde uren, alsmede de redelijkheid van het aantal daarvan heeft de gemeente wel betwist. In dat verband geldt het volgende.

2.11.
[Verzoekster] voert blijkens de specificatie kosten van werkzaamheden van haar advocaat op vanaf 5 maart 2015. Pas vanaf 17 september 2015 kan echter worden vastgesteld dat de werkzaamheden zien op de behandeling van het onderhavige verzoek, in de zin van artikel 1019aa Rv. In punt 30 van het verzoekschrift schemert door dat [Verzoekster] ook vergoeding wenst van andere werkzaamheden van haar advocaat dan die welke met de behandeling van dit verzoek verband houden. Een daartoe strekkend verzoek heeft zij echter in het petitum van het verzoekschrift noch nadien gedaan. De kosten van deze werkzaamheden, 10,4 uur, blijven hier dan ook buiten beschouwing.

2.12.
De na indiening van het verzoekschrift tot aan de zitting verrichte werkzaamheden heeft [Verzoekster] nog gespecificeerd opgegeven. Het gaat om 2½ uur tegen € 185,00 per uur, exclusief kantoorkosten en btw. De nadien te verrichten advocaatwerkzaamheden heeft [Verzoekster] geschat op in totaal 9 uur, naar de rechtbank aanneemt ook tegen € 185,00 per uur. Voor de begroting komen dan 17,2 uren (5,7 plus 2,5 plus 9) in aanmerking. Dat is aanzienlijk minder dan de 30 uur waarvan de gemeente in haar verweerschrift is uitgegaan. Dit aantal uren komt de rechtbank in deze zaak niet onredelijk voor.

2.13.
De rechtbank begroot de kosten aan de zijde van [Verzoekster] bij de behandeling van het verzoek aldus op € 4.677,23 (5,7 maal € 240,00 plus 6% kantoorkosten en 21% btw, vermeerderd met 11,5 maal € 185,00 plus 6% kantoorkosten en 21% btw, is € 4.483,33 aan advocaatkosten, vermeerderd met € 115,90 aan onbetwiste verschotten (€ 76,90 ter zake van medische informatie van het ziekenhuis en € 39,00 aan kosten van medische informatie van de fysiotherapeut) en € 78,00 aan griffierecht.) Nu niet vast staat dat de gemeente voor de schade aansprakelijk is zal de gemeente niet tot betaling van het aldus begrote bedrag worden veroordeeld. ECLI:NL:RBGEL:2017:4129